Gabhla Gola Oileán Oileáin Oilean Island Irish Islands www.oilean.ie
Gabhla - An tOileán
Máirín Uí Fhearraigh
Fíorscéal ó Oileán Ghabhla. I 1966 bhí pobal de 43 duine ar Ghabhla. Sa leabhar seo, léirítear saibhreas na staire ó ghlúin go glúin, beatha an phobail agus a saol ar an oileán. Tá na logainmneacha gleoite léirithe ar nós, Poll a Mhadaidh Uisce. Agus 500 acra ann, tá cáil ar Shlí Ghabhla mar chuid de Bhealach na Gaeltachta. Seoid atá sa leabhar seo. AS CLÓ
Clúdach: Máirín Uí Fhearraigh -156 lgh - 2008.21
Deich ten dix deich

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Baile

                                                               Das elfte Gebot Michael Kruger The Eleventh Commandment An tAonú Aithne Déag
Das elfte Gebot - The Eleventh Commandment - An tAonú Aithne Déag
Michael Krüger
Sa leabhar seo tá rogha dánta ón fhile cháiliúil ón nGearmáin. Breis le 60 dán móide leaganacha Gaeilge le Gabriel Rosenstock agus leaganacha Béarla le Hans-Christian Oeser. Roth Chaitríona i nua-litríocht na Gearmáinise é Michael Krüger agus mar aidhm aige a léiriú gur lá amú é lá gan dán a léamh. Saibhreas filíochta trí-theangach.
Clúdach: Veronica Bolay - 160 lgh - 2008.07 12
2008

 

Coiscéim Logo Dearg

BARR BAILE

Nuair Ná Labhrann Éan Siobhán Ní Shíthigh

        Nuair Ná Labhrann Éan            Siobhán Ní Shíthigh
Sár-saothar neamh-ghnáthach lán le dánta, prós, filíocht agus é maisithe le léaráidí beaga gleoite. Sruth an comhfheasa breactha síos aici i go h-ealaínte. Dánta ann faoin saol mór agus faoin timpeallacht fhairsing. Leabhair eile léi ná Briathar an Tráthnóna agus Na Leaca Bána.
Clúdach:
Siobhán Ní Shíthigh - 48 lgh - 2008.2 €7.50

 

 

 

 

Céiliúradh An Bhlascaod 11 Celebrating The Great Blasket Island An Blascaod Mhór Ciarraí Kerry Éire Ireland
Céiliúradh an Bhlascaoid 11
Cuisle Ceoil na n-Oileán
Dáithí de Mórdha
Ar lean leis an tsraith faoi laochra is stair na mBlascaod San imleabhar seo caitear súil siar agus cuimhne ar na ceoltóirí cáiliúla agus na h-uirlisí ceoil lámhdhéanta, ar chuairteoirí ó Oiléain Thiar na hAlbain agus ar an cheol a thug siad leo chuig an Bhlascaod. Seo na nasc chuig an chuid eile sa sraith:.3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
Clúdach: Seán Ó Criomhthain - 162 lgh - 2008.10 - €7.50

ISSN 1393-6026 Céiliúradh: 17, 18, 19, 20,

 

 

 

Daingean Ui Chuise Dingle Y Whoosh Contae Ciarrai LondonDingle Daingean Uí Cúise An Daingean
Dingle - y - Whoosh
Gearóid Ó Cléirigh
Whoosh! - agus tá sé imithe. Cad a dhéanfa muid feasta gan aon Gaeltacht? Níl deireadh fós leis an gconspóid i dtaobh logainm, An Daingin - Daingean Uí Chúis(e) - nó Dingle agus ní cosúil go mbeidh go ceann tamaill. (níl aon dingle ann! roinnt crainnte, ach - no dingle..) Dúisíonn an scéal seo buncheist- eanna faoin saol in Éirinn agus faoi ionad na Gaeilge ann. An féidir an dúchas Gaelach a threisiú?
- 160 lgh 2008 - 06
7.50 Euro euro money amount

 

 

 

 

An Fear agus an Luch Micheal Mullen
An Fear agus an Luch
Michael Mullen
Is cúng an saol atá ag an bhfear óg seo i gCo. Maigh Eo. Níl obair ar fáil, tá an Eaglais anuas air, agus tá ceannas a mháthar ag cur isteach air. Téann sé anonn go Londain le scata eile ón mbaile. Ach tá an obair an-trom, agus ní mhaireann an post aige i bhfad. Airíonn sé uaidh compord an bhaile. Cé a cheapadh go snaidhmfeadh an deoraí seo cáirdeas le luch..?
- 80 lgh - 2008.01
7.50

 

 

 

Cóngar Chnoc Droinge Ómós Áite agus Logainmneacha in Uibh Ráthach Éigse na Brídeóige 2006
Cóngar Chnoc Droinge
Eag: Seán Mac an tSíthígh
Cuid thábhachtach dár n-oidhreacht is dár dtraidisiúin iad na logainmneacha. Is féidir linn iad a úsáid mar eochair chun saíocht na tíre a aimsiú. Léiriú is ea iad ar shaol, shaothar agus mheon pobail. Anseo tá éachtaint shainiúil ar cheantar álainn Uíbh Ráthaigh, ar an stair agus ar shaibhreas rúnda a chuid logainmneacha a nochtann anáil na sinsear
Clúdach: Na Scealga - 80 lgh - 2008.04
7.50

 

 

Na Gadaithe Dána agus Scéalta Eile Brian Ó Baoill
Na Gadaithe Dána agus Scéalta Eile
Brian Ó Baoill
Scéalta seo don aoisghrúpa 9-12 ina bhfuil réimse leathan d' ábhar. Baineann cuid acu le saol an lae inniu - An Laoch, mar shampla, scéal faoi chailín óg, lúthchleasaí a bhuaileann galar í ach go n-éiríonn léi a shárú. Scéal eachtrúil é Na Gadaithe Dána atá faoi scata dána a bhíonn ag goid agus ag bualadh daoine. Caithfear turas baolach a dhéanamh tríd an bhforaois chun cúnamh a fháil ón dTaoiseach.
Clúdach: Oisín Ó - 56 lgh - 2008.03
7.50 Euro euro money amount

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

Síoda ar Shíoda Cliodna Cussen Cliodhna Cussen Mícheál Ó Ruairc
Síoda ar Shíoda
Eag: Cliodna Cussen Mícheál Ó Ruairc
Cnuasach dánta ó 700 AD anuas go 2000. Is ór-chiste luachmhar é seo a léiríonn éagsúlacht is áilleacht na h-éigse a cumadh i nGaeilge le míle trí chéad bliain anuas. Tá na dánta roinnte ina sé chuid atá ceangailte le tréimhsí stairúla faoi leith. Níl anseo ar ndóigh, ach blas beag de na dánta go léir a cumadh sna tréimhsí éagsúla atá faoi chaibidil sa leabhar. Cnuasach stairiúil. Cnuasach Tábhachtach.
Clúdach/Léaráidí: Jenny Lane - 248 lgh - 2008.16
tenner Deich Dix Ten Euro

 

 

Damhsa Rúnda  Mícheál Ó Ruairc Filíocht Poetry
Damhsa Rúnda
Mícheál Ó hUanacháin
Tá an feitheamh thart! Tá sé i gcló anois... An cnuasach is déanai de dhánta uaidh, breis agus 38 dán sa leabhar seo! Den chuid is mó, is dánta iad a bhaineann lenár linn féin; ní fhéadfaí iad a shamhlú ná a ceapadh in aon aois roimhe seo. Tá greann - SMS - mar shampla - agus ioróin, chomh maith le mothúchán níos doimhne le fáil.
Clúdach: Valerie Seery - 64 lgh - 2008.15
7.50 Euro euro money amount
BARR

 

 

 

 

 

Scáthanna Cathal Ó Háinle
Scáthanna
Cathal Ó Háinle
Díolaim an-suimiúil ina bhfuil aistí ar léann is ar litríochta na Gaeilge ar fáil. Ina measc tá aistí ar: 'An Craoibhinn Aoibhinn' le (Dúghlas de Híde), Pádraig Mac Phiarais, Seán-Phádraig Ó Conaire, Tomas Ó Criomhthain, Peig Sayers, 'Máire', (Séamus Ó Grianna), Seosamh Mac Grianna agus Máirtín Ó Cadhain.
Clúdach: Cliodna Cussen - 206 lgh - 2008.09
Cúigdéag fifteen quinz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 Catalóg Choiscéim Coiscéim Books Catalogue Irish Language Book Catalogue Irish Book Pulishers Catalogue of Irish Books Publisher of Irish Books Coisceim
Catalóg na Leabhair 2007
Seo leabhar eile atá an-speisialta ar fad. Aistí, Dea-scéalta, Úrscéalta, Béaloideas, Filíocht, Stair, Foclóir, Léachtanna, Altanna, Drámaí, Prós, Seanchas, Oidhreacht, Féilirí, Ficsin, Gearrscéalta, Sleachtaí, Duanairí, Amhráin, Aistriúcháin, Seanfhocail, iad ag léiriú líofacht liteartha. 57 leabhair i nGaeilge a d'fhoilsigh Coiscéim sa bliain 2007. Saor in aisce ach an costas postas a íoc. Liosta ceoil Kíla ar chúl.
Clúdach/Dearadh: Feargus Ó Snodaigh - 36 lgh 2008

 

 

 

 

 

 

Pat the Pipe Píobaire Colm Ó Snodaigh Joey Burns
Pat the Pipe - Píobaire
Colm Ó Snodaigh
Fuair Pat the Pipe Píobaire bás inné. Dúirt sé riamh gur bheag píobairí a rinne slí bheatha as an gceol. Bhí seisean mar duine acu. Is ríbí dialainne a scríobh sé atá anseo agus léiríonn siad an saol crua sráide a bhí i ndán dó sular ghabh an ailse é aois 43 . . An dara chló.
Clúdach: Joey Burns - 100 lgh - 2008.24
7.50

 

 

 

 

 

 

Ná Gabh Thar Tí Stiofáin Máire Uí Fhlatharta
Ná Gabh Thar Tí Stiofáin
Máire Uí Fhlatharta
Éalaíonn saighdiúir ó arm na Gearmáine lena mhac a chosaint de bharr gur Giúdach a bhean céile. In ainneoin timpist farraige, tagann siad i dtrá in Éirinn. Cailltear máthair Máire sa timpiste chéanna agus is faoin ngrá agus faoin gcumhdach a fhaigheann siad araon i dTigh Stiofáin atá an leabhar seo. 2008.25
Clúdach: Aingeal Mhic Dhonnchadha - 160 lgh
7.50 Euro euro money amount
Seilbh na Coróíne Alec Bán Mac Conaill
Seilbh na Coróine
Alec Bán Mac Conaill
Úrscéal staire den chineál is fearr é seo. 1607: ceann de na chéad rudaí a rinne Aodh Ó Domhnaill nuair a shroich sé an Lováin ná fios a chur ar an Sagart Aodh Mac Cathmhaoil, príomh-charactar an scéil seo. Is trína shúile a léirítear imeachtaí agus eachtraí ar an Mhór-Roinn agus cad é mar a bhí ag na hIarlaí, i bhFlóndras pé scéal é.
Ach cé ghoid Coróin na Maighdne Muire?

Clúdach: Valerie Seery - 156 lgh - 2008.18 7.50

 

Therese Desqueyroux 1927 Francois Mauriac Anraí Mac Giolla Chomhaill
Thérése Desqueyroux (1927)
Francois Mauriac

Arna aistriú ag Anraí Mac Giolla Chomhaill
Seo an sampla is fearr de dhearcadh Mauriac ina chuid scéalaíochta. Cumasc d'aoir ar an bourgeoisie agus de chothú luachanna spioradálta. Ní h-aon iontas é gur chuir sé scannal ar Chaitlicigh coiméadacha nuair a foilsíodh ar dtús é. Sagart i ndeoise Ard Mhacha é an tAthair Anraí Mac Giolla Chomhaill
Clúdach: Valerie Seery - 144 lgh - 2008.12
7.50 Euro euro money amount
An tAthair Pádraig Ó Duinnín Bleachtaire Biddy Jenkinson Ribo
An tAthair Pádraig Ó Duinnín - Bleachtaire le Biddy Jenkinson
Cara le Searbhlach de Hoilm agus an tUasal Bhatson é an tAthair Pádraig Ó Duinnín. Tagann siad chuige ag lorg cabhrach mar go bhfuil an tOllamh Moriarty chun an Bhanríon a fhuadach. Lean eachtraí na mbleachtairí ó thús go deireadh, ó bhás amháin go dúnmharú eile, lena fháil amach, 'Cé a rinne é?'
Maisithe ag - Ribo
Clúdach: Feargus Ó Snodaigh - 248 lgh - 2008.13
Deich Ten Dix Euro
Diego Mo Scéal Féin Diego Fernandez López Jaramillo Colombie Three Colombia
Mo Scéal Féin - Diego
Diego Fernandez López
Fíorscéal faoina óige, na fáthanna a ndeachaigh sé leis an ELN (Ejército de Liberación National), a pháirt sa chogadh cathartha atá ag scoilteadh Colóime le 40 bliain. Tugann a thaithí sa strachailt armtha agus i bpríosún léargas suimiúil dúinn ar staid na Colóime faoi láthair. Séamas Ó Muinneacháin, duine de 'Trúir na Colóime' a "d'easpórtáil" an lámhscríbhín ón bpríosún. Pádraig Ó Maolchraoibhe a d'aistrigh ón Spáinnis go Gaeilge.
Clúdach: Séamas Ó Muineacháin - 128 lgh - 2008.11
Deich ten dix deich
Magus Ballyrath Nuala Rielly
Magus Ballyrath
Nuala Reilly
An chéad chnuasach filíochta ó pheann Nuala Reilly. Insan saothar seo, tá dánta cuimhneacháin faoin mbeatha agus faoin stair - stair na linne seo le macallaí as eachtraí a taithí féin
     Tríonóid
Copyright Cóipcheart

Nuair a ghintear dán
Ní thagann anam ann
Go dtéann sé i bhfeidhm
Ar an té a léann le fonn
.                          

Clúdach: Magus Ballyrath é féin - 38 lgh - 2008.27
7.50 Euro euro money amount

 

 

An Guth 5 Rody Gorman
An Guth 5
Eagarthóir/Neach-deasachaidh: Rody Gorman
Duanaire Gaeilge/Gàidhlig (Gaedhlige) Dánta agus leaganacha nua/Dàin is tionndaidhean úra. San iris seo, tá dánta agus leaganacha ó breis agus 60 file ón dá thaobh de Shruth na Maoille. Tá gluais le cois gach dáin a míníonn focail sa dá chainiúint.
An Guth
  1   2   3   4  5   6  7 <-(clic ar an uimhir)
Clúdach: Toru Takashima - 274 lgh - 2008.22
7.50 ISSN 1649-4059                ISBN 0-9545926-4-6

 

Ó Brieth go Bainis Seán Ó Riain
Ó Bhreith go Bainis
Seán Ó Riain
Seo scéal tarraingeach, scéal grá, an grá leannán, grá clainne, grá pobail. Daoine a bhfuil ghnáthrudaí an tsaoil ag cur as dóibh atá sa scéal seo agus tugann sé léargas úr dúinn ar shaol an lucht siúil. Scéal é nach gceileann an teannas idir iad agus an pobal suite ach an oiread.
Osclóidh na h-eachtraí ann na súile daoibh.

Clúdach: Seán Ó Riain - 144 lgh - 2008.20
7.50 Euro euro money amount

 

Cnap Uaisle Liam Prút Liam Prut
Cnap-Uaisle
Liam Prút
Leabhar é seo atá an-speisialta ar fad. Bain taitneamh as breis agus 85 dán, maraon le dornán aistí, ina ndéantar céiliúradh ar dhaoine, idir bheo & mharbh, agus ar imeachtaí poiblí.
Ar chúl, tá aitheantas tugtha d'fhilí agus d'údair cháiliúla na Gaeilge a d'fhág a riain orainn uilig lena gcuid saothar aoibhinn.

Clúdach: Siobhán Prút - 138 lgh - 2008.19
7.50 Euro euro money amount

 

 

An Saol i Sráidbhaile Mícheál Ó Ruairc
An Saol i Sladbhaile
Mícheál Ó Ruairc
Is é an greann an tréith is suntasaí sa scéal seo faoi fhirín beag ag fás suas san Ard-chathair. Bí ag léamh faoi eachtraí shaol na cathrach agus na leanaí a fuarthas sa chúl-gháirdín i measc na gcabáistí.
Clúdach: Valerie Seery - 114 lgh - 2008.28 7.50

 

 

Nead Préachán Diarmuid Ó Gráinne Nead Preachan Diarmuid O Grainne
Nead Préachán
Diarmuid Ó Gráinne
Tugann an t-úrscéal eachtrúil, corrach seo léiriú ar an gcrá croí atá ag ciapadh duine amháin agus na ndaoine timpeall air freisin. Nochtar an leithleachas agus an fhimíneacht sa pholataíocht a choinnigh cúl ar shaol na hÉireann. Scéal é seo a choinneoidh aire léitheora ar bith.
Clúdach: Feargus Ó Snodaigh - 152 lgh - 2008.23
7.50

 

 

 

 

 

1260AD Anno Domini Old Irish Writing
1260 AD
Alec Bán Mac Conaill
Úrscéal stairiúil bunaithe ar shaol an Phrionsa Eoghan Mac Néill Rua Ó Néill, a mharaigh na Gaill a dheartháir, Brian, Rí ar Chineál Eoghain. Nuair a thosaigh an bhliain chinniúnach sin, 1260AD, bhí an phrionsa ina mhanach simplí. Turas agus eachtraí ón Sorbonne go dtí Tulaigh Óg. Bagairt cogaíochta le Prionsa Eduard na Sacsanach ag Brú na Bóinne agus neart eachtraí eile. Sár-úrscéal é seo.
Clúdach: Valerie Seery - 194 lgh - 2008.17 7.50

 

 

 

 

 

 

Anam Mhadra Simon O Faolin Winner  International Poetry Festival Dun Laoghaire 2008
Anam Mhadra
Simon Ó Faoláin
Cnuasach filíochta den chéad scoth - níos mó ná daichead dán a chothóidh suaimhneas ionat. Is iad na mórthéamaí i bhfilíocht Uí Fhaoláin ná an dúlra agus an oidhreacht; an ceangal - nó an bhearna - idir iad agus an cine daona sa lá inniu. Ina measc, tá an dán a bhain Céad Duais Filíochta Bhéal Átha na mBuillí 2008 agus dánta a bhuaigh duiseanna i gComórtas Idirnáisiúnta Filíochta Dhún Laoghaire-Rath an Dúin 2003 agus 2008.
Clúdach: Simon Ó Faoláin - 72 lgh - 2008.31 7.50

 

 

 

 

 

 

BARR
Gaoth an Fhocail Breandán Ó Doibhlin Foclóir Analógach Irish Dictionary Thesaurus for words in Irish Analogy of Irish words Dictionaire d'Irlandais
Gaoth an Fhocail
Breandán Ó Doibhlin
Foclóir Analógach atá anseo. Is minic tuairim i do cheann gan breith uirthi i gceart. Go h-iondúil, bíonn an tuairim san éadaithe le focail nach bhfuil sásúil nó ceart. Níl 'Gaoth an Fhocail' agat mar a deirtear sa Ghaeilge. Is chun riar ar a leithéid de dheacracht, chun cuidiú le lucht scríofa na Gaeilge, a cuireadh an leabhar seo le chéile.
An-áisiúil má tá tú gafa le crosfhocail chomh maith.

Clúdach: C. Ó Marcaigh - 224 lgh - 2008.42

ISBN 0-86289-074-8                              Deich ten dix deich

 

Seán Ruiséal agus An Guth Istoíche Seán O'Connor Detective Storey Leabhar póilíneachta
Seán Ruiséal agus An Guth Istoíche
Seán O Connor
Úrscéal póilíneachta. Gach oíche i rith mhí na Samhna, duaisítear Bríd Kelly. An taibhse ó thréimhse uafásach a muintire atá ann? Tagann Cigire na mBleachtairí, Seán Ruiséal, agus a fhoireann chun an choir a fhiosrú. Ní h-é seo an chéad uair dó in intinn mná. Cén míniú atá leis? Cad é atá taobh thiar de?
Clúdach: Seán Ó Connor -112 lgh - 2008.32
7.50 Euro euro money amount
Féilire 2009 Calendar
Féilire 2009 Cliodna Cussen

Seo agaibh Féilre 2009 atá maisithe le saothar filí éagsúla agus le h-ealaín Ruth Cussen. Ceann de na bronntanais is gleoite gur féidir a cheannacht do dhuine.
16 lgh - Ealaín: Ruth Cussen -
Leagan Amach: Cliodna Cussen - 2008.34
Cúig Euro Five Euro Cinq Euro Cinque Euro

 

 

 

 

 

 

Seachrán na Mic Uí gCorra Pádraig Ó Gallchóir Coiscéim 2008 Úrscéal Novel Book Livre Leabhar Galisch Gaeilge Irish short story
Seachrán na Mic Uí gCorra
Pádraig Ó Gallachóir
Tugann an t-úrscéal seo léargas ar an dóigh arbh éigin do Chonallaigh sclábhaíocht a dhéanamh ar fud Chúige Uladh agus na hAlban le beatha a bhaint amach, an dóigh a scaradh teaghlaigh agus ar thit an tír faoi thionchar an óil. Scéal é freisin faoin ngaol idir athair agus mac agus iad ag filleadh abhaile: an caidreamh agus an míthuiscint eatarthu agus na rúin nach scaoilfidh dada iad ach an bás sa deireadh.
Clúdach: Pádraig Ó Gallchóir - 118 lgh - 2008.37 7.50

 

 

 

 

 

 

 

Lón Léitheorachta Philip Cummings Lá Nua
Lón Léitheoireachta 2
Eag: Philip Cummings
Gearrscéalta le Pádraig Ó Gallchóir, Colm Ó Snodaigh, Michelle Nic Pháidín, Eoghan Ó Néill, Tomaí Ó Conghaile, Feargal Mac Ionnrachtaigh, Seán Ó Curraoin, Stiofán Ó Direáin, Antain Mac Lochlainn, Pádraig Ó Baoighill, Mícheál Ó Ruairc, Pádraig Ó Snodaigh. Saothar eiseach é seo i litríocht na Gaeilge.Bainfidh sibh an-taitneamh as na scéalta seo. Foilsíodh iad an chéad uair sa nuachtán laethúil Gaeilge - Lá / Lá Nua.
Clúdach: Caomhán Ó Scolaí - 86 lgh - 2008.35 7.50

 

Éist le seo Greann na nGiúdach Gabriel Rosenstock Jewish Humour Jewish Humor Maneshpa
Éist le Seo! Greann na nGiúdach
Gabriel Rosenstock
Leabhar an-ghreannmhar lán le scéilíní ghrinn le blas na nGiúdach orthu, ar nós
   Na Deich nAitheanta agus Shmuck.
  Tá scata seanfhocal ann freisin, amhail
        Is mór an méid é pingin -
        mura bhfuil pingin agat!

                     agus
    Ní féidir léimt thar do scáil féin.

     Clúdach: Ribo - 66 lgh - 2008.38
7.50 Euro euro money amount

 

 

 

 

 

 

Guthanna Beannaithe anDomhain Gabriel Rosenstock
Guthanna Beannaithe an Domhain
Gabriel Rosenstock
An chéad leabhar sa tsraith Guthanna Beannaithe an Domhain. Thart ar 120 dán beannaithe agus Haiku ina measc. Saothar iontach ábhartha ina bhfuil dúthracht beannaithe, nádúrtha agus spioradálta. Abair do phaidreacha i bhfiorm filíochta is titfidh ciúnas miltineach ort tar éis iad seo a léamh. Liricí idirnáisiúnta iad a aithnímid mar gur cuid dinn iad, soir is siar. Guthanna 2, 3,
Clúdach: Cliodna Cussen - 142 lgh - 2008.40 7.50

 

Aguisíní Seán Ó Tuama
Aguisíní
Seán Ó Tuama
Leabhar ildaite gleoite atá lán le stair shaoil Sheáin Uí Tuama. Neart sean ghrian- ghrafanna agus léaráidí á maisiú. Cúrsaí liteartha agus eile a bhaineann le saol agus saothar an Tuamaigh nár fhoilsíodh cheana: aistí próis, grianghraifeanna, l éachtaí, srl. Is fiú go mór an leabhar seo i do sheilbh nó ar do sheilf. Taisce rúnda Sheáin Uí Tuama.
Clúdach: Ciarán Ó Tuama -128 lgh - 2008.39
Quinze Cúigdéag Fifteen Euro

 

 

 

 

 

Ainteafan Collette Nic Aodha
Ainteafan
Colette Nic Aodha
Cnuasach eile d'fhilíocht ghalánta ó Colette. Tá breis agus 45 dán anseo atá go bunúsach thar barr! Ina measc, tá dánta faoi Grá, Faitíos, Uaigneas, Aois, Pósadh agus Rudaí a thaitníonn liom. Bain sult as véarsaíocht beo, bríomhar.
Clúdach: Fidelma Sheridan - 51 lgh
- 2008.29 7.50 Euro euro money amount

BARR

Mallacht Falmaire Tadhg Ó Dúshláine
Mallacht Falmaire
Tadhg Ó Dúshláine
Seo agaibh an ceathrú cnuasach filíochta, saothar smaointeach a chruthaíonn íomhánna ildaite Chorca Dhuibhne sa cheann; cuimhní stairiúla mar omós do Michael Davitt ina measc. 51 Dán faoi na ceannteidil - Préamhacha - Portús - Grá - Caointe - Sraith Davitt agus Clabhsúr.
Clúdach: Tadhg Ó Dúshláine - 98lgh - 200.-26
7.50 Euro euro money amount
Plúra Lúra Mary Ryan Corrine Askin Plura Lura Cuktúrlann Mac Adam Ó Fiaich Children's Book
Plúra Lúra agus na Bopóga
Mary Ryan
Cnuasach de 43 amhrán do pháistí agus iad uilig ar diosca ceoil atá ag dul leis an leabhar. Ina measc tá; Báidín Fheilimí, Déirín Dé, A Nóra Bheag, Andaí Falsa, Trup Trup a Chaipillín, 'Sí do Mhamó í, Peigín Leitir Móir, Hé Didil Didil, Oró mo Bháidín & a lán amhráin eile sa bhreis. Maisithe le léaráidí galánta de chuid Corina Askin. Seo leabhar don aos óg agus don rang scoile.
Clúdach: Corrina Askin - 56 lgh - 2008.30
€12 Dódhéag Euro Douze Euro Twelve Euro £10 Ten Pounds Sterling

 

 

 

 

 

 

Péacadh Ailbhe Ní Ghearbhuigh
Péacadh
Ailbhe Ní Ghearbhuigh
Seo é an chéad chnuasach filíochta ó chroí Ailbhe - saothar álainn gleoite a ardaíonn an spiorad. Breis agus 40 dán ann, atá éadrom agus cliste. Filíocht den scoth ina bhfuil taitneamh an tsaoil aici le brathsna focail agus i rithim na rann fileata.
Dánta iad a dtiocfá ar ais chucu aríst.
Clúdach: Dee Armstrong - 54lgh - 2008.45 7.50 Euro euro money amount

Cogadh Dearg Séamus Séamus ó neachtain

Cogadh Dearg
Séamus Ó Neachtain
1862. Thug an Gorta Mór Seán Ó Ceallaigh go Meiriceá. Anois is saighdiúir in arm an Aontais é. Tá an Cogadh Cathartha faoi lán seoil. Troideann sé féin, a chara Willy Keane agus comrádaithe i gcathanna fuilteacha i gcoinne na rebs, Gettysburg san áireamh. Tugann Seán cuntas beo ar eachtraí na cogaíochta. "Mallacht Dé ar an reibiliún seo!" Ach ní dhéantar dearmad ar chúrsaí corracha na hÉireann nó ar fheachtas na bhFíníní go Éirí Amach Cásca 1916.
Clúdach:William H Keane.                              7.50
sinsear an údair ina culaith zouave - 272 lgh - 2008.41

 

 

Pedro Páramo Juan Rulfo Tomás Mac Síomóin Livro Espanol
Pedro Páramo le Juan Rulfo
Leagan Gaeilge le Tomás Mac Síomóin
Tá an t-úrscéal seo leis an scríobhneoir Mheicsiceach Juan Rolfo ar cheann de na h-úrscéalta is fearr de chuid litríocht na Spáinnise.

Scríobhadh i 1955 é agus is scéal uaigneach taibhsiúil é lán le góstaí agus gúil in éindí le macallaí na spiorad sna dúichí agus sna gleannta. Eachtra tríd an seansúil Meicsiceach. An bhfuil siad beo nó brionglóideach? Sár-scéal
...
Clúdach: Oisín Breatnach -160 lgh - 2008.47
Deich ten dix deich

 

 

 

 

 

 

I gCistin Dé In God's Kitchen Bernadette Nic an tSaoir
I gCistin Dé
Bernadette Nic an tSaoir
Cnuasach de 40 dán gleoite a dhéanann céiliúradh ar Chorcaigh agus gach a bhaineann léi. Dánta ar nós Ar an mBaile Dubh agus Fuinneog ar an Ard Uachtar. Tá scoith na samhlaíochta ag baint leo agus an-saibhreas na teanga ag an údar.
Clúdach: Cormac Ó Snodaigh -56 lgh - 2008.487.50

 

 

 

 

 

 

Gleann na Mistéire Seán Ua Cearnaigh
Gleann na Mistéire
Seán Ua Cearnaigh
Tá Máirín ag tosú ar an ollscoil ach faigheann sí amach go bhfuil a buachaill marbh. Fuair Gardaí an chorp i nGleann Cuilinn; chuir sé lámh ina bhás féin. Ach ar chuir? Téann sí go Gleann Cuillin ar thóir na fírinne, ach is aisteach an fhírinne é.
Scéal eachtraíochta do dhéagóirí.

- 80 lgh - 2008-44 7.50

 

 

 

 

 

 

Manuail de Litríocht na Gaeilge Faisicil 4 1641 - 1704 Díshealbhú Breandán Ó Doibhlin Brendan Devlin
Manuail de Litríocht na Gaeilge
Faisicil IV 1641-1704: Díshealbhú
Breandán Ó Doibhlin
Sa leath deiridh den 17ú h-aois, tugadh chun críche an feachtas fada chun "ord, nós agus teanga Shasana" a bhualadh anuas ar Éirinn agus cóilíneacht ath-Shasana a dhéanamh den tír. Fíanaise chomhaimseartha is ea litríocht Ghaeilge na linne ar an ansmacht mhíleata sin. Tá an leabhar seo lán le litríocht Ghaeilge na h-aoise sin idir dhánta agus amhráin. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Clúdach: An Ghrian (Louis XIV) - 300 lgh - 2008.46
Deich ten dix deich

 

Briathar agus Solas Mícheál Ó Fionnáin
Briathar agus Solas
Mícheál Ó Fionnáin
Cnuasach filíochta agus griangraif ó Chorca Dhuibhne. Tá 27 dán sa leabhar in éindí le 30 grianghraf de dhúiche Chorca Dhuibhne. Dánta saoil, dánta gaoil, dánta ar stair, ar áileacht agus ar oidhreacht na h-áite, amhail Loch an Dúin - Cath Fionntrá - An Daingean - Na Triúir Deirféar - Gallaras
Clúdach: An tÚdar - 64 lgh - 2008.49 7.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donnchadh Ó Ceallaigh Liam Mac Peaircín
Donnchadh Ó Ceallaigh
Liam Mac Peaircín
Tiarna Talún crua ba ea Donnchadh Ó Ceallaigh le h-estáit aige in aice le Béal Átha Ghártha, Oirthear na Gaillimhe, sa 19ú h-aois. Ach seo an fear céanna ar a thug Eoghan Ó Comhraí 'fear freastail lucht léinn' nó chaith sé dua is airgead ag bailiú, ag ceannach agus ag scríobh lámhscríbhinní Gaelacha. mar bhall den Chumann Seandálaíochta c.1845. Stair a shaol léinn móide na litreacha idir é is mórscoiláirí na linne nuair a bhí sé ina bhall d'Acadamh Ríoga na hÉireann.
Clúdach: Ó Srul Irish Ms. - 232 lgh - 2008.51
Deich Ten Dix Euro

 

 

 

 

 

 

Na Fíníní Michael Kenny The Fenians
Na Fíníní
Michael Kenny
Bráithreachas Phoblacht na hÉireann (IRB). Na Fíníní i Sasana. Wolfe Tone agus na hÉireannaigh Aontaithe. An Bráithreachas Fíníneach i Meiriceá. Fíníní Cheanada. Is féidir bunús na bhFíníní a rianú ó na 1790idí agus na 1840idí. Tá scéalta na laochra agus na n-imeachtaí réabhlóideacha lena raibh siad bainteach á léiriú sa leabhar staire seo, ag údar a chaith blianta i bhfeighil na gcnuasach staire a bhain leo in Ard-Mhúsaem na hÉireann.
Clúdach: Cath Ridgeway, Ceanada 1866 - 66lgh - 2008.52 7.50 Euro euro money amount

An Tumoideachas in Éirinn Immersion Education in Ireland Dónal Ó hAiniféin Conradh na Gaeilge
An Tumoideachas in Éirinn
Immersion Education in Ireland
Dónal Ó hAiniféin
Seo léacht a thug Dónal Ó hAiniféin ag Acadamh Ríoga na hÉireann, mí Aibreán 2008 Tá sé i nGaeilge agus i mBéarla. Bunaithe ar staidéar in Ollscoil na Gaillimhe agus ag tarraingt ar thaigh de breis agus 35 bliain. Cuireann an t-údar neart argóintí fónta fórsúla ar son na Gaeilge chun tosaigh. AS CLÓ
- 56 lgh - 2008.53
Cúig Euro Fiver Five Euro Cinq Euro Cinque Euro

ISBN 978-0-9559097-1-9

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucinda Sly Maidhc Dainín Ó Sé Last woman hanged in Ireland
Lucinda Sly
Maidhc Dainín Ó Sé

Úrscéal stairiúil faoi Luncinda Sly, an bhean deiridh a crochadh i gCeatharlach in éindí le John Dempsey, an beirt acu ciontaithe i ndúnmharú fhear céile Lucinda in 1834. Rugadh í c.1773 agus ba bhaintreach í ó aois 29. Phós sí Walter Sly nuair a bhí sí 52 bliain d'aois agus thug sé íde ghránna di gach lá dár gcionn. Cuireadh deireadh leis agus leo dá bharr.
Is é seo scéal na gcaidreamh eadarthu triúir.

Clúdach: Cliodna Cussen - 152 lgh - 2008.54 7.50

 

 

 

 

 

 

Ó Bharr Thrámh go Baile Ghib Tomás Ó Munghaile Seanchas Folklore Historical Reference
Ó Bharr Thrámh go Baile Ghib
Tomás Ó Munghaile

Seanchas agus scéal Thomáis Ó Munghaile a saolaíodh i mBarr Thrámh, Co. Mhaigh Eo, sa bhliain 1918. Cuirtear síos ar an saol agus ar an bpobal i mBarr Thrámh agus an slí beatha a bhí acu roimh bhogadh go Bhaile Ghib i 1937. Tá cuntas ann freisin ar an difríocht idir an talamh feirmeorachta i Maigh Eo agus i gContae na Mí agus mar a chuaigh an difríocht sin i bhfeidhm.

- 278 lgh - 2008.55 Deich Ten Dix Euro

 

 

 

 

 

Rogha Dánta 1991 - 2006 Colm Breathnach Poetry Selection of Poems Poetry Ireland the land of Bards and Poets File Filíocht
Rogha Dánta 1991 - 2006
Colm Breathnach
Seo cnuasach le breis agus 100 dán agus corr Haiku ina measc in aon leabhar amháin. 100+ den fhilíocht is treise, is cliste, is grámhaire agus is greanmhara dár scríobh Colm Breathnach go dtí seo.
Clúdach: Colm Breathnach - 190 lgh - 2008.57 Deich ten dix deich


<------ Clic ar an gclúdach

 

 

Dhá Scéal Reachlann agus Eile Ciarán Dunbar Irish Language on Raithlin Island
Dhá Scéal Reachlann agus eile
Eag: Ciarán Dunbar
Seo dhá scéal - Mac na Baintreabhaí agus Níon an Rí agus An Sionnach agus Cailleach na gCearc - i dtrí leagan Gaeilge. Gaeilge Reachlann, Gaeilge na hAlban agus Gaeilge (oifigiúil) na hÉireann. Tá aguisín ann ar chúl a dhéanann cur síos ar Gaelg Reachlann, foclóirín agus roinnt frásaí a d'úsáidís maraon le samplaí eile.
Dearadh: www.nosmag.com - 52lgh - 2008.56 €7.50 Seven Euro Fifty Seven Fifty Euro Cost Price Praghas Luach Costas Cost Argent Cén Méid How Much

Maggie Sailor agus Cailleach na Farraige Prionsias Mac a' Bhaird Scéal do Phaistí aois 9+ Story book for children aged 9 upwards
Maggie Sailor agus Cailleach na Farraige
Prionsias Mac a' Bhaird
Seo an chéad leabhar sa tsraith 'Eachtraí Maggie Sailor'. Leabhar atá taitneamhach agus an-éasca le léamh. Deir na seandaoine gan dul san uaimh cois farraige mar is ansin atá Cailleach na Farraige. Níl faitíos ar Maggie óg roimh aon ní. afus seo léi ar eachtra mhór. Scéal draíochta do leanaí aois 9+.

Clúdach: Ann-Marie ní Cheanainn - 54 lgh - 2008.66 7.50

 

 

 

 

Barr Top Haut suas up
BARR

 

 

 

Fíníní Mheiriceá agus an Ghaeilge Fionnuala Uí Fhlannagan The American Fenians and the Irish Language John O Mahony Jeremiah O Donovan Rossa John Devoy John F. Finerty Patrick Meehan Michael Cavanagh and the Phoenix Zouavesn Patrick Ford Charles Underwood O Connell Harry Mulleda John McClure Irish World Illustrated London News
Fíníní Mheiriceá agus An Ghaeilge
Fionnuala Uí Fhlannagáin
Scéal stairiúil faoi na Fíníní a lonnaigh thall i Meiriceá. Ní dhearn siad dearúd ar an nGaeilge mar atá léirithe sa leabhar seo. Sleachta Gaeilge anseo ón Pheonix, Irish People, Irish American, Citizen, Irish Nation, Gaelic American, Irish World, Emerald, Celtic Monthly, Celtic Magazine, United Irishman, ag tarraingt ar stair na bhFíníní ón tús. Breis agus 200 bliain ó shin i leith.
Clúdach: - 416 lgh - 2008.58 €15 Cúigdéag Euro Fifteen Euros

 

Barr Top Haut suas up
BARR

 

 

 

 

 

 

 

Bí i nGrá Manchán Magan Be in Love Manchan Magan
Bí i nGrá
Manchán Magan
Scéal draíochtach, misniúil le sástacht saobha. Gortaítear 'An Grá Mór' eatarthu agus titeann an chailín, Rachel, go tón poill le h-uaigneas agus le buairt. Tá leath di sínte san ospidéal agus an leath eile ag fáil bháis. Ach, tagann sean-chara chuig Rachel a chuidaíonn léi. Scéal mór an ghrá.
Clúdach: Manchán Magan - 280lgh - 2008.60 €10 Deich Euro Ten Euro Dix Euro Tenner Buy this one too Ceannaigh é seo chomh maith

Céiliúradh an Bhlascaod 12 Na Lochlannaigh The Vikings Blasket Great Blasket An Blascaod Mór
Ceiliúradh an Bhlascaoid 12 - Na Lochlannaigh
Ionad an Bhlascaoid Mhóir/Mícheál de Mórdha
Scéal stairiúil ón mBlascaod Mór. Léachtaí agus cainteanna a tionóladh in Ionad an Bhlascaoid Mhóir, Dún Chaoin, 12-14 Samhain 2007 faoin téama 'Na Lochlannaigh' . Leagtar béim speisialta ar shaol agus ar shaothar an scoláire Carl Marstrander ón tSualainn a thug cuairt ar an mBlascaod Mór sa bhliain 1907.
An sraith: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
Pictiúr Clúdaigh: Karl Marstrander - 120 lgh - 2008.63 €10 Deich Euro Ten Euro Dix Euro Tenner Deichniúir ISSN 1393-6026 Céiliúradh: 18, 19, 20,

 

 

 

 

 

 

Na Réabhlóidí Datha agus scéalta eile Gabhán Ó Fachtna Gavin Faulkner De Coloris Revolutionibus
Na Réabhlóidí Datha Agus Scéalta Eile
Gabhán Ó Fachtna
Bronnadh an chéad duais ar an leabhar seo i gcomórtas na gCnuasach Gearrscéalta de chuid Comórtas Liteartha an Oireachtais 2008 agus í tuillte go maith aige, gan amhras. Tá na scéalta scríofa i stíl a mhusclaíonn samhlaíocht an léitheora, a choinníonn na súile le leathanach go deireadh. Ar aghaidh ansin go Sintéis agus na scéalta eile.
- 160lgh - 2008.69 7.50

 

The Dundalk Democrat and Peoples Journal People's Journal County Louth 1895 Contae Lugha 1895
The Dundalk Democrat & Oidhreacht na Gaeilge in Oirdheisceart Uladh ag casadh an 20ú hAois
Gearóid Trimble
The Dundalk Democrat and People's Journal. Oidhreacht na Gaeilge in Oirdheisceart Cúige Uladh. Seo catalóg d'ábhar Gaeilge a foilsíodh sa nuachtán sin idir 1895 agus 1915. Tá na buncóipeanna ar fáil in Iarsmalann Chontae Lugh i nDún Dealgan. Clic ar an íomha ar clé le breis eolas a fháil faoin leabhrán eolasach stairiúil seo.
- 37lgh - 2008.70 Cuig Euro Cúig Euro Five Euro Cinq Euro Cinque Euro cinqo euro a fiver

 


Samhradh na bhFoghlaithe Mara Nóirín Uí Mhaolaí Tír Chonaill
Samhradh na bhFoghlaithe Mara
Nóirín Uí Mhaolaoí
Scéal eachtraíochta do leanaí aois 9-12. Nuair a thagann an Samhradh, bailíonn na fir go léir ó Mhachaire na gCaoróg Mara leo ag iascach. Fágann sin triúir de stócaigh óga agus beag le déanamh acu go dtí gu ndeisíonn siad sean bhád ar an trá. Go luath ar maidin éalaíonn siad amach sa bhád ach gabhann An Crúca agus na foghlaithe mara iad. Tagann páistí eile an bhaile i gcabhair orthu faoi threoir Dháiríne agus an phoic ar buile. Ach, ní sin deireadh an scéal . . . . níl ann ach tús na n-eachtraí.
Clúdach: Pádraig Ó Ruanaí - 50lgh - 2008.71

€7.50 Seven Euro Fifty Seven Fifty Euro Cost Price Praghas Luach Costas Cost Argent Cén Méid How Much

 

 

 

 

 

 

Guantánamo
Gabriel Rosenstock
Seo agaimh cnuasach de 22 dán a scríobh na cimí sa gcampa míchlúiteach san i gCúba. Tá siad curtha i nGaeilge ag Gabriel Rosenstock dúinn. Is iad na filí: Shaker Abdurraheen Aamer, Abdulaziz, Abdullah Thani Faris al Anazi, Ustad Badruzzaman Badr, Moazzam Begg, Jumah al Dossari, Shaik Abdurraheem Muslim Dost, Mohammed el Gharani, Sami al Haj, Martin Mubanga, Emad Abdullah Hassan, Osama Abu Kabir, Adnan Farhan Abdul Latif, Othman Abdulraheem Mohammad, Abdulla Majid al Noaimi, Ibrahim al Rubish, Siddiq Turkestani. Foilsithe le cead ó University of Iowa Press. Tá aon bhrabús as díol an leabhair seo ag dul chuig Amnesty International. Guífear go ndúnfar príosún Guantanamo go deo agus an talún uilig a thabhairt ar ais do Cúba.
- 56lgh - 2008.65 7.50

 

 

 

 

 

Ó Gleann go Fanaid O Gleann go Fanaid Pádraig Ó Baoighill Gaeltacht Thír Chonaill Gaeltacht Chontae Dhún na nGall Donegal Gaeltacht areas ireland is a Gaeltacht
Gaeltacht Thír Chonaill
Ó Ghleann go Fánaid
Padraig Ó Baoighill
Insan leabhar seo tá stair na nGaeltachtaí i dTír Chonaill. Seo an dara leagan den leabhar stairiúil ina bhfuil an t-eolas is cuimsithí ar ghaeltachtaí Thír Chonaill ar fáil. Tá cur síos ann ó Ghaeltacht go Gaeltacht, camchuairt ó dheisceart na contae go dtí tuaisceart na contae. Tá neart grianghraif ann fosta a thaispeánann dúinn áileacht agus oidhreacht chultúrtha na dúichí Gaelacha i dTír Chonaill.
Clúdach: James Coyle/Oideas Gael - 520lgh - 2008.64 Cúigdég Euro Fifteen Euro Quinze Euro

 

 

2010.12 An Sloinnteoir Gaeilge agus an tAinmneoir le Muiirs Ó Droighneáin €7.50 Irish Surnames in Gaelic and English

 

 

 

 

Poll na mBabies Dairena Ní Chinnéide
Poll na mBabies
Dairena Ní Chinneide
Tá sé ráite sa seanchas gurb as Poll na mBabies i gCuas a' Bhodaigh i gCorca Dhuibhne a tháinig leanaí ar an saol. Tháinig ionsparáid don leabhar seo ón dúiche chéanna. Seo leabhar filíochta le breis agus 60 dánta aoibhinn ar théamaí difriúla an tsaoil i gcian is i gcóngar.
        "Do éinne atá in ísle brí, tóg na piollaí ..."
Dearadh: Patsy Farr - 88lgh - 2008.68 €7.50 Seven Euro Fifty Seven Fifty Euro Cost Price Praghas Luach Costas Cost Argent Cén Méid How Much

Dar Liom Philip Cummings Leabhar Greannmhar
Dar Liom
Philip Cummings
Tugann an t-údar le fios go raibh seisean greanmhar sa Ghaeilge sular fhoghlam Des Bishop an teanga, agus tá teist air sin idir clúdaigh an leabhair seo. Foilsíodh bunleaganacha na gcolún seo sa nuachtán laethúil Gaeilge Lá/Lá Nua 2004-2007. Má mhothaíonn tú fonn gáire ag teacht ort á léamh seo, bíodh do gháire i nGaeilge agat!

Clúdach: Valerie Seery - 366lgh - 2008.61 Deich Euro Ten Euro Dix Euro A Tenner Only a Tenner Dici Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

Dord an Duchais Le Chant Profond De L'Ouest The Connemara Sound El Canto Jondo Del Oeste 12 chanson traditionnelles d'Irlande 12 Great Sean-nós Songs 12 canciones tradicionales de Irlanda
Dord an Dúchais, Le Chant Profond de l'Ouest The Conamara Sound, El Canto Jondo del Oeste
Jean-Yves Bériou
Tá diosca ag dul leis an leabhar seo ar a bhfuil dosaen d'amhráin sean-nós Chonamara. Tá cur síos ar na h-amhráin i gceithre theanga agus aistriúcháin ar na h-amhráin chomh maith. Is fiú go mór an léargas seo ar oidhreacht amhránaíochta ár sinsear, oidhreacht atá fós linn agus a bhfuil mór-éileamh uirthi fud na cruinne.
Foto Clúdaigh: Christian Lebon - 144lgh - 2008.67 Cúigdéag Euro Fifteen Euro Quinze Euro

BARR (Top)BAILE (Home)
Cín Lae Eibhlín Ní Shúilleabháin
Eag: Máiréad Ní Loingsigh
Ceann de na leabhair is taitneamhaí ón mBlascaod. Dialann Eibhlín Uí Shúilleabháin agus í 23 bliain d’aois ina cónaí ar an mBlascaod. Is ó thús Bealtaine go deireadh mhí na Samhna sa bhliain 1923. Chuile lá ina scéilín beag féin, a eachtra bheag féin. Súil laethúil isteach ar an saol mar a bhí sé ar Oileáin na mBlascaod i dtús na 1920dí. Íomhá ar leith ar ché chomh feanntach is a bhí an saol acu. An 3ú cló.
Clúdach: Tomás O Cíobhháin - 176lgh - 2008.05 Ocht Euro Eight Euro Huit Euro Ocho Euro

Lae Eibhlín Ní Shúilleabháin Eagarthóir Mairéad Ní Loigsigh An Bhlascaod Mór

 

Forbairt na Sionainne Mícheál Ó Bréartúin The Shannon River Ard na Croise Hydro electric Dam
Forbairt na Sionainne
Micheál Ó Bréartúin
Tá stair na Sionainne sa leabhar seo. Ón tús sna gcloch go h-árd i gCo. Cabháin. 344km go farraige. A tábhacht i stair na Tíre. An leictreachas in Ard na Croise i 1925 agus inealltóirí na linne. Cuireann an t-údar áilleacht agus spiorad na Sionainne os ár gcomhair agus déanann sé cur síos cruinn ar na nithe eolach a mbaineann léi agus saothar na giniúna agus turasóireachta.
Clúdach: Pádraigín Ó Bréartúin - 184lgh - 2008.59 Deich ten dix deich

Fan inti Domhnall Mac Síthigh
Fan Inti
Domhnall Mac Síthigh
Tosaíonn beatha an chrann mar shíol. Fásann na crainnte teann, ard agus leathan. D'úsáid an t-údar ceithre shaghas crann chun an naomhóg a thógáil. Sa leabhar seo, tá cur síos air cheird tógála na Naomhóg Mara ó thús go críoch agus ar an aistear eachtrúil a bhain leis.
Léaráidí: www.mariamagee.ie - 256 lgh - 2008.50
Deich ten dix deich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is é an Cárta an Comhartha Deaglán Ó Máirtín
Is é an Cárta an Comhartha
Deaglán Ó Máirtín
Stair na gcártaí phoist ó 1869 ar aghaidh. Cuir síos ar an mbealach a n-úsáidtear cártaí phoist mar urlais bholscaireachta. Léiriú ar imeachtaí stairiúla na hÉireann ar nós 'Ruathar an tSáirséalaigh' ar airm Rí Liam, chomh maith le cártaí phoist ó 1916, 1923 agus 1969 nuair a thosaigh na Trioblóidí i n-oirthuaisceart na hÉireann. Tá 31 cárta poist léirithe anseo agus scéal ann faoi gach ceann acu.
Clúdach: Valerie Seery - 56lgh - 2008.33 7.50 Euro euro money amount