Caisleán Ghriaire Mícheál Ó Ruairc Úrscéal stairiúl rómánsúil
Caisleán Ghriaire
Mícheál Ó Ruairc
Úrscéal stairiúil rómánsúil suite idir na blianta 1563 agus 1601 le linn thréimhse Phlandáil na Mumhan. Bhí taoiseach tíre ann darb ainm Griaire de hÓra, é ardnósach agus tugtha do bhéasaí Gallda. Is é seo scéal ón mbéaloideas faoina mhac, Aodh Dubh, agus Eibhlín de Mórdha a thit i ngrá le chéile agus a phós i gcoinne thoil a dtuismitheoirí. . . Scéal a raibh críoch thragóideach leis.
Clúdach: Valerie Seery - 2011.02 - 80lgh -

€7.50 Seven Euro Fifty Seven Fifty Euro Cost Price Praghas Luach Costas Cost Argent Cén Méid How Much
Manuail de Litríocht na Gaeilge 6 Breabndán Ó Doibhlin
Manuail de Litríocht na Gaeilge
Faisicil IV 1750-1850: Maidneachan?
Breandán Ó Doibhlin
An séú faisicil sa tsraith de Manuail de Litríocht na Gaeilge agus, go bhfios, an ceann deireanach. Tréaslaíonn muid uilig leis an Monsignor Breandán Ó Doibhlin as an dian staidéar a chuir sé isteach sa saothar iontach seo ar thuras litríocht na Gaeilge ó 1500AD. Na Faisicil eile = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 .
Clúdach: Joseph Peacock - 2011.12 - 336lgh - Deich Euro Ten Euro Tenner Dix Euro

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Baile

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" . . . Mar a Déarfá " Cnuasach Clíséanna
Seán Mac Cionnaith
Cnuasach clíséanna. Ciútaí Cainte & Frásaí Coitianta eile, mar atá scríte ar an gclúdach. Cad is clísé ann? Is ráiteas iad a chuireann síos ar a bhfuil le maíomh ag an chainteoir i bhfriotal atá nádúrtha & inghlactha agus a thuigfidh an t-éisteoir go beacht, cruinn, msh.'the crack was mighty!' = 'char chuideachta go dtí í!' Tá líon an leabhar mar Thesarus - lán le nathanna cainte. Na Clísé
Clúdach: Seán Mac Cionnaith - 2011.40 - 350lgh -
AS CLÓ

 

 

 

 

 

 

 

Féiniúlacht, Cultúr & Teanga i Ré an Domhanda
Eag: Breandán Mac Cormaic
l'Étrange défaite nó an oll-tubaiste Éireannach agus an Ghaeilge. Bailiúchán thábhachtach de altanna ábharacha le; Gréagóir Ó Dúill, Thierry Ménissier, Brian Ó Conchubhair, Gearóid Ó Tuathaigh, Máirín Nic Eoin, Conchúr Ó Giollagáin, Daniel Bourgeois, Michael Cronin, Tomás Mac Síomóin, Peadar Kirby . . .
Clúdach: - 2011.28 - 272lgh -

Deich Euro Dix Euro Ten Euro Dici Euro
Clic Click Clúdach Cover
Féiniúlacht Cultúr agus Teanga i Ré an Domhanda Breandán Mac Cormaic Gréagóir Ó Dúill Thierry Ménissier Brian Ó Cnchubhair Gearóid Ó Tuathaigh Máirín Nic Eoin Conchúr Ó Giollagáin Daniel Bourgeois Michael Cronin Tomás Mac Síomóin Peadar Kirby

 

Meon Gaelach Aigne Nuálaíoch Fionnbarra Ó Brolcháin
Meon Gaelach - Aigne Nuálaíoch
Fionnbarra Ó Brolcháin
Bealach eile le amharc air. Laistigh de 90 bliain tá Éire tar éis bogadh ó thaobh amháin go taobh eile: ó chultúr agus féiniulácht i gceartlár na físe náisiúnta go dtí a mhalairt ina bhfuil eolaíocht, réasúntacht agus margaí idirnáisiúnta in uachtar! Is acmhainní uathúla iad traidisiún, teanga, mórtas cine is ceantar agus féiniúlach - dá n-úsáidfidh i gceart iad.
Clúdach: Cliodna Cussen - 2011.41 - 48lgh - Deich Euro Ten Euro Tenner Dix Euro

 

 

 

 

 

 

Mamó agus an Peileadóir Pauline Devine Leabhar do Pháistí
Mamó agus an Peileadóir
Pauline Devine
Is peileadóir maith í Ciara a ghlacann saoire bheag amach go hÁrainn. Ach téann a liathróid le haill isteach san fharraige. Liathróid speisialta ar lena deartháir í agus í sínithe ag peileadóir cáiliúil. Tá sí i dtrioblóid anois. Leabhar álainn do pháistí aois 6 ar aghaidh agus d’fhoghlaimeoirí Gaeilge. Tá gluais bheag le míniú na bhfocal ag deireadh gach caibidle. An-taitneamhach!
Clúdach: Eithne Ní Dhúgáin - 2011.06 - 32lgh -

Seacht Euro Caoga Cent 7.50 Sept Euro Cinquante Cents Seven Euro and Fifty Cents
Sceach sa Bhearna Seán Hutton Filíocht na Gaeilge Dánta Gaeilge
Sceach sa Bhearna
Seán Hutton
33 dán bailithe ina dhá gcuid. Agus mar aguisín beag breise, tá an tríú cuid ann a thaispeánann na natháin i nGaeilge a rinneadh i gcomhpháirt le hAogán Ó Muircheartaigh agus a bhí mar chuid den taispeántas ‘The Whole Nine Yards’ a cuireadh ar siúl in Amharclann an Project, Baile Átha Cliath, faoin teideal ‘Líonóilghearrthacha’ le Constance Short.
Clúdach: Jack Moncur - 2011.07 - 64lgh - Seacht Euro Caoga Cent 7.50 Sept Euro Cinquante Cents Seven Euro and Fifty Cents

 

 

 

 

 

 

 

Barr Top Haut suas up
BARR

 

Scannán gan Fuaim Seán Ó Leocháin Filíocht Prós i nGaeilge Irish prose Poetry Hard Back Clúdach Crua
Scannáin gan Fuaim
Seán Ó Leocháin
Cnuasach béasach filíochta. An 12ú ceann le Seán Ó Leocháin. Breá an bhailiúcháin é seo; na 70+ dánta, a scéal féin i ngach dán. Seo sampla beag
Príomh Oifig an Phoist
,
                                 GPO
       Mé féin is tú féin inár seasamh faoin lampa
         is Cú Chulainn fós ag fanacht le stampa.

Clúdach: Colm Ó Snodaigh - 2011.08 - 120lgh - Clúdach Bog Soft Cover €7.50 Seven Euro Fifty Seven Fifty Euro Cost Price Praghas Luach Costas Cost Argent Cén Méid How Much Crua Clúdach Crua Cúigdéag Euro Hard Copy Fifteen Euro Quinze Euro

 

 

 

 

 

Ar ais go Keriolet Séamus Mac Annaidh1947 George Burdell
Ar ais go Keriolet
Séamus Mac Annaidh
Úrscéal bríomhar eachtrúil. ‘ . . . Is cuid de stair an tí an Comte de Chauveau é féin anois. Is mar chuid de stair an tí seo (Chateau de Keriolet) an scéal grá a cheangail fear tuaithe Briotánach agus banphrionsa Rúiseach (Zenaide) le chéile. . .’ Tá George Burdell tar éis taisteal ó Éirinn chun an chateau a cheannach. Tá dianchúrsa díolacháin roimhe . . . Seo scéal an-taitneamhach go deo.
Clúdach: Valerie Seery - 2011-11 - 184lgh - Deich Euro Ten Euro Tenner Dix Euro

 

 

 

 

Turas Ailse Réaltán Ní Leannáin
Turas Ailse
Réaltán Ní Leannáin
Cnuasach filíochta. Bailiúchán dánta. 23 dán ón gcorp is ón gcroí ag cur síos ar an turas a bhí ar an bhfile a dhéanamh le linn cóir leighis d’ailse. Ó shéanadh na droch-scéala dochtúra go dtí leighis - nó 'Earrach mo Chorp'. Seo tré nua:
         Na Trí Ní An trí ní is ansa leis an duine tinn
         Barróg Chionmhar,
     Leigheas fíochmhar,
   Mionchuairt mhinic.

Clúdach: Siubhán Ní Leannáin - 2011.10 - 40lgh -

€7.50 Seven Euro Fifty Seven Fifty Euro Cost Price Praghas Luach Costas Cost Argent Cén Méid How Much

 

 

 

 

 

Coitiantaar mo Pheann Caitlín Ní Mhaoileoin, bean Uí Shé Béaloideas  Corca Dhuibhne
Coitianta ar mo Pheann
Caitlín Ní Mhaoleoin, Bean Uí Shé
Bailiúchán gleoite de scéalta agus de bhéaloideas Chorca Dhuibhne, faoi theidil amhail, ‘Bithiúnaigh & Rógairí’ - ‘Draíocht & Piseoga’ - ‘Séasúir & Féiltí’ - ‘Sagairt & Bráithre’ - ‘Teorainneacha Teagan’- ‘Cleamhnas’ agus ‘Seoidíní Eile’, gan trácht ar tríréid, phaidreacha, amhráin, ceathrúintí, leathrannta agus seanfhocail. Leabhar breá bríomhar atá fíor-thaitneamhach.
Clúdach: Valerie Seery - 2011-14 - 184lgh - AS CLÓ

 


Na Los Patricios Tomás Mac Síomóin Meicsiceo Mexico
na Los Patricios
Tomás Mac Símóin
Sa mbliain 1821, bunaíodh Cóilíneacht Naomh Pádraig i dtuaisceart abhantrach an Rio de las Nueces gar do Matamoros (i ndeisceart Texas anois) Scéal iontach stairiúil ar shaol, eachtraí & cogaíocht na saighdiúirí Gael - Los Patricios - sa chogadh idir Mheicsiceo agus na Stáit Aontaithe thart ar 1846-1848 a bhí ina chuid mhór de bhunú fuilteach Mheiriceá. Leabhar eachtrúil, stairiúil, fíor-spéisiúil a bhfuil sa dhá theanga - Gaeilge & Spáinnish. 1ú leabhar sa sraith Na Gaeil i nGéin
Clúdach: Karen Dietrich - 2011.17 - 80lgh - Deich Euro Ten Euro Tenner Dix Euro

 

 

 

 

 

Féilscríbhinn Anraí Mac Ghiolla Chomhaill curtha in eagar ag Réamonn Ó Muireadhaigh
Féilscríbhinn Anraí Mac Giolla Comhaill
Eag: Réamonn Ó Muireadhaigh
Tráchtas léannta in onóir don Athair Anraí Mac Giolla Comhaill, nó Henry (Harry) Coyle mar a bhí air san Acadamh. Seo aitheantas á thabhairt dó ar an tionchar aige i saol na Gaeilge. Altanna chomh maith ó: Ciarán Ó Duibhín, Pádraig Ó Baoghaill, Colm Ó Baoill, Gráinne Ní Ghilín, Séamus S. de Vál, Gerry Oates, Breandán Ó Doibhlin, Malachy Ó Néill, Srl.
Clúdach: An tUltach 1985 - 2011-18 - 294lgh - Deich Euro Ten Euro Tenner Dix Euro

 

 

 

Dumhacht Trá Briain Ó Baoill

Dumhach Trá
Briain Ó Baoill
Óigbhean daithiúil álainn í Úna. Níl an t-ádh léi leis na fir. Ó fear go fear, ag tarraingt uirthi níos mó trioblóide ná mar ba mhian léi. Dúnmharú ag an DART. Díoltas na siorcanna airgid. Eoin as a mheabhar. Tá Peadar gafa acu. ‘An dtiocfaidh sé ar ais?’ arsa Máire léi. Úna uaigneach. Úrscéál ficsean do fhoghlaimeoirí agus déagóirí. Scéal breá bríomhar le foclóir ar chúl.
Clúdach: Briain Ó Baoil - 2011.15 - 80lgh -

€7.50 Seven Euro Fifty Seven Fifty Euro Cost Price Praghas Luach Costas Cost Argent Cén Méid How Much

 

 

 

 

 

 

 

Ó Bhun an Bhogaidh go Barr na gCróibh le Mícheál Ó Domhnaill Eagraithe ag Mícheál Mac Giolla Easbuic Tír Chonaill Dún na nGall

Ó Bhun an Bhogaidh go Barr na gCróibh
Mícheál Ó Domhnaill
Eag: Mícheál Mac Giolla Easbuic
Na scéalta agus an t-eolas atá ag Mícheál Ó Domhnaill (r. 1925) faoin saol i bparóiste Chill Chartha Naofa agus sna bailte fearainn: An Bogach, Sraith Laoi Fheoil, Sraith na Circe agus Na Cróibh. Tá baint ag na scéalta anseo leis an seansaol atá imithe agus nach dtiocfaidh ar ais go deo. Tá na seanghrianghraif sa leabhar curtha ar fáil le cead ó Áislann Chill Chartha. Gluais fairsing na logainmneacha máguaird ann fosta.
Clúdach: Droichead Chomhrac Abhna - 2011-16 - 240lgh - Deich Euro Ten Euro Tenner Dix Euro

 

 

Geasa Pádraig Mac Fhearghusa Uchtarán Conradh na Gaeilge
Geasa agus Dánta Eile
Pádraig Mac Fhearghusa
Tríocha dán fairsing as a bhfoinsíonn flúirse an eispéiris. File fíorchumasach ag roinnt a thaithí linn trí dhraíocht na bhfocal agus breá-Ghaeilge a linne. Mar shampla, an dán dar teideal ‘Ní tusa is mó is cás liom!’ : An smuga ar sileadh ón mant bréan, / An mogall caoch, na leicne meata, / Is an ghadhairseach is cladhartha díobh go léir, / Díthmheabhair, an spreas, a chnaíonn gan taise. Tá fiú, trí dhán ann ar Neamhní...
Clúdach: Griain an Mheán Oíche ar Chaolas Melville le
William Bradfod (1823-1892) - 2011.21 - 48lgh - Seacht Euro Caoga Cent 7.50 Sept Euro Cinquante Cents Seven Euro and Fifty Cents

 

Uisce Faoi Thalamh Áine Uí Fhoghlú Na Déise Gearrscéal
Uisce Faoi Thalamh
Áine Uí Fhoghlú
Úrscéal d’fhoghlaimeoirí fásta. Scéal breá bríomhar le foclóir ar chúl agus gluais bheag ag bun gach leathanaigh. Tá turas anall chuig an Bhreatain Bheag á dhéanamh ag Ailí. Léimeann fear óg isteach san fharraige ón mbád farantóireachta. Cuireann seo tús le h-eachtraí uafáis, gnó cam scioptha rúnda.
Ailí agus Colm sa bhearna bhaol!
Clúdach: An Cuardach le Pádraig Mac Craith - 2011.20 - 80lgh -

€7.50 Seven Euro Fifty Seven Fifty Euro Cost Price Praghas Luach Costas Cost Argent Cén Méid How Much

 

 

 

 

 

 

 

Céard a bhain don phopamhránaí Seán Ua Cearnaigh
Céard a bhain don Phopamhránaí?
Seán Ua Cearnaigh
Tá banna ceoil nua ar an bhfód - Na hEalaí Fánacha, as Baile Átha Cliath. Tá ag éirí go h-iontach leo. Tagann scéal chuig Órlaith, cailín óg dathúil ó Thiobraid Árann go bhfuil sí le canadh leo i dteannta a col ceathar Nuala, príomhamhránaí an bhanna. Úrscéál ficsin d’fhoghlaimeoirí fásta agus do dhéagóirí.
Clúdach: KÍLA - 2011.23 - 80lgh -

€7.50 Seven Euro Fifty Seven Fifty Euro Cost Price Praghas Luach Costas Cost Argent Cén Méid How Much
An Duais Frainc Ó Murchadha
An Duais agus Scéalta eile
Frainc Ó Murchadha
Cnuasach gearrscéalta atá soléite, gasta agus an-deas ar fad. Tá cúig chaibidil sa leabhar ina bhfuil ceithre cinn déag de ghearrscéalta. Gearrscéalta iad atá an-oiriúnach do dhéagóirí agus d’fhoghlaimeoirí maraon le h-éinne ar bhreá leo seanchas agus scéalaíocht. Scéalta eadroma, eachtrúla, cliste, greannmhara.
Clúdach: Colm Ó Snodaigh - 2011.25 - 182lgh - Deich Euro Dix Euro Dici Euro Ten Euro ONLY A TENNER!

 

 

 

 

 

 

Foclóir Téarmaí Dlí Legal Jargon in Irish Dictionary
Focal sa Chúirt
Leachlain S. Ó Catháin
Bailiúchán d’fhocail, de théarmaí dlí agus de theilgean cainte an dlí. Foclóir Gaeilge go Béarla agus Béarla go Gaeilge. Leabhar riachtanach d’abhcóide nó do dhlíodóir ar bith atá ag cleachtadh a cheirde in Éirinn. Oiriúnach do bhreithiúna agus d’aturnaetha fiú. An 3ú cló.
Clúdach: Valerie Seery - 256 lgh - 2011.26 - Cúigdéag Euro Quinze Euro Fifteen Euro

 

As Gaineamh
Simon Ó Faoláin
Cnuasach den fhilíocht is doimhne, is sínte - sínte amach os comhair an léitheora ar nós áille ar thrá. Tá sáile uaigneach na mara le blaiseadh ar na dánta. Fuaim thonntracha an Atlantaigh ag sleamhnú trasna ghaineamh na dtránna. "Tum isteach - ná bí sínte mar áille ar ghaineamh ’na luí".
Clúdach: Simon Ó Faoláin - 2011.24 - 80lgh - Seacht Euro Caoga Cent 7.50 Sept Euro Cinquante Cents Seven Euro and Fifty Cents
As Gaineamh Simon Ó Faoláin

 

Turasanna Cliodna Cussen Filíocht Dánta
Turasanna
Cliodna Cussen
Cnuasacht filíochta. ón ealaíontóir cháiliúil agus na leathanaigh maisithe lena cuid líníochtaí dathúla agus nádúrtha féin. Tá ceithre shraith de dhánta comhtháite a bhfuil ábharthacht na dTurasanna mar chroílár iontu. Turasanna Thar Lear, Turasanna Cholm Cille, Turasanna na Bliana agus Clann agus Cúrsaí. Dánta iontach iad a thógfaidh tú ar thuras agus ar ais.
Clúdach: Gaetano Tranchino - 2011.03 - 70lgh - Seacht Euro Caoga Cent 7.50 Sept Euro Cinquante Cents Seven Euro and Fifty Cents

Barr Top Haut suas up
BARR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ór ar Chrann Bernadette Nic an tSaoir Irish Poetry Filíocht Gaeilge
Ór ar Chrann
Bernadette Nic an tSaoir
Daichead dán ó pheann machnamhach Bernadette a fhíonn thart orainn blaincéad compordach d’fhuaimeanna agus de mhothúcháin chneasta an dúlra, ár sú isteach i rithim na véarsaí agus i bhfoghraíocht na bhfocal. Smaointe greannmhara, a d’eascróidís ó chúl na h-intinne cliste mar mhachnamh gnímh, mar dheireadh na véarsaí.. Clic ar chlé, mar shampla!
Clúdach: Jennifer Lane - 2011.13 - 56lgh -

€7.50 Seven Euro Fifty Seven Fifty Euro Cost Price Praghas Luach Costas Cost Argent Cén Méid How Much

 

Résheoid Doireann Ní Gríofa Filíocht
Résheoid
Doireann Ní Ghríofa
Is fíorannamh a aimsítear résheoid ar an domhan seo. Bheadh ar dhuine taisteal chuig an ghealach agus ar ais le ceann a fháil. Ní gá taisteal níos faide ná an cnuasach seo le seoid d’fhile a léamh. Dánta iad laistigh atá ag brúchtadh le meallacacht, le clisteacht, le brí agus le nádúrthacht. Is résheoid de leabhar é go cinnte.
Clúdach: Colm Ó Snodaigh - 2011.22 - 80lgh - Seacht Euro Caoga Cent 7.50 Sept Euro Cinquante Cents Seven Euro and Fifty Cents

 

 

 

ISBN 9780950705965 Jócleabhar Beag Bídeach na Gaeilge An túltach Baindí Ogmios
An Jócleabhar Beag Bídeach na Gaeilge
An tUltach Bandaí
Bhí sibh go léir ag fanacht ar seo, nach raibh? (jóc31) Leabhar greannmhar na Gaeilge. Leabhairín aisteach a gcuirfidh tú sna tríthí ag gáire. Chonacthas daoine ag titim go talamh de bharr baothracht gháire gan stad astu. Beidh uain gháire asat á léamh & clismirt gháire ar na jócannaí is aistigh. Muna dtagann pá há gáire asat á léamh seo . . tá cuireadh dochtúra i ndán dhuit.
Clúdach: John McCloskey - 2011.31 - 134lgh - Seacht Euro Caoga Cent 7.50 Sept Euro Cinquante Cents Seven Euro and Fifty Cents

ISBN 9780950705965

 

 

 

 

 

Barr Top Haut suas up
BARR

 

 

Ceangailte Rody Gorman Haiku Dánta Haiku Filíocht Haiku
Ceangailte
Rody Gorman
Cnuasach mór de Haiku. Tá i bhfad níos mó ná 150 Haiku sa leabhar seo: a scéilín féin ag chuile ceann acu. Curtha le chéile in ord áirithe atá siad, sa dóigh go méadaíonn an chnuasach amach ina scéal mór ann féin.
Clúdach: Valerie Seery - 2011.27 - 84lgh -€7.50 Seven Euro Fifty Seven Fifty Euro Cost Price Praghas Luach Costas Cost Argent Cén Méid How Much

Clic Click Clúdach Cover

 

 

 

 

 

Japhy Ryder ar Shleasaibh na Mangartan Robert Anthony Welch  Leabhar beathainsnéise agus critice
Japhy Ryder ar Shleasaibh na Mangartan
Robert Anthony Welch
Leabhar beathaisnéise & critice. Pléann an t-údar cuid de na scríbhneoirí is tabhachtaí in Éirinn le cúpla glúin anuas, ag cur síos go grinn ar a gcuid saothar agus na buncheisteanna a dtéann siad i ngleic leo.
Clúdach: Robert Anthony Welch - 2011.38 - 56lgh -

Deich Euro Dix Euro Dici Euro Ten Euro Acheté Ceannaigh Buy Clúdach crua: Cúigdéag Euro Quinze Euro Fifteen Euro

 

 

 

Sealóga agus Siosamaid Seán Mac Fhionnlaoich Sean 'ac Fhionnlaoich Gearrscéalta is dréachtaí eagraithe ag Uinsionn Ó Breisleáin
Sealóga agus Siosamaid
Seán Mac Fhionnlaoich
Cnuasach gearrscéalta & dréachtaí a bhí san iris An tUltach idir na blianta 1977-1984. Bunaíodh coiste Johnny Mhicí Thadhg agus é mar aidhm saol & saothar Seán 'ac Fhionnlaoich a chaomhnú. Bhí sé riamh mar aidhm aige iad a fhoilsiú i bhfoirm leabhar. I mbliana agus chéiliúradh 100 bliain ó rugadh é tá áthas ar an choiste go bhfuil an ghníomh déanta. Eagraithe ag Uinsionn Ó Bréisleáin
Clúdach: Valerie Seery - 2011.30 - 212lgh - Deich Euro Dix Euro Dici Euro Ten Euro ONLY A TENNER!

 

 

 

 

 

 

 

 

Sna Flathais go Ard Liam Prut
Sna Flaithis go hArd
Liam Prut
Úrscéal nua ón t-Uasal Prut. Suigí síos agus glac turas na h-aislinge laistiar den chlúdach ó thús go deireadh. Scéal na samhalta is turasóireachta don léitheoir agus cad é nó cé h-iad a mbeadh ag fanacht orainn i neamh. ' Is iomaí slí atá romhainn isteach sna Flaithis: agus ar an gcaoi chéanna níl ach an t-aon slí amháin isteach ann!.'
Clúdach: Siobhán Prut - 2011.29 - 252lgh - Seacht Euro Caoga Cent 7.50 Sept Euro Cinquante Cents Seven Euro and Fifty Cents
Ach a Mhuirnín, A Aguistín Seán Ó Meara
Ach, a Mhuirnín, a Agaistín
Seán Ó Meara
Agaisín. É ar a thuras aonar tríd na críocha ab' áile is ba dhainséirí. Seo cuir síos ar thuras fhada, turas coise. An sort sin turas a gheall tú dhuit féin nuair ata deis agat. B'fhéidir nach i gcaraiste treanach nó ag glacadh síb i leoraí, i gcúl leanntóír nó i gcarr a mbeidh tú ach is mar seo a ritheann an turas eachtrúil domhanda seo: soir tríd na hEorpa i measc na hArabaigh, sna sléibhte sneachtúla na hAfganastáine, an Ind, agus níos faide ó bhaile....
Clúdach: Seán Ó Meara- 2011.34 - 272lgh - Deich Euro Ten Euro Tenner Dix Euro

 

 

 

 

 

 

féilire 2012 calender 2012 bliain 2012 anné 2012 year 2012
Féilire 2012
Cliodna Cussen
Seo h-é Féilire 2012. Maisithe go gleoite le
h-íomhánna ealaíonta Niall Naellent chomh maith le dánta téagartha i dteannta na bpictiúr, ó fhilí cáiliúla ar nós: Ceaití Ní Bheildiúin, Tomás Mac Síomóin, Proinsias Mac a' Bhaird, Caitríona ní Chléircín, Stiofán Ó Cadhla.

Clúdach: Niall Naellent - 2011.19 - 16lgh - Cúig Euro Cinq Euro Cinque Euro Fiver Euro a Fiver that's all!
Barr Top Haut suas up
BARR

 

 

Ar an Imeall Áine Uí Fhoghlú
Ar an Imeall
Áine Uí Fhoghlú
Saothar nua ó Áine atá fíor taitneamhach. Cnuasach filíochta uaithi an babhta seo. Bailliúchán de 50 dán speisialta; dánta grá, dánta saoil, dánta cliste, is a lán, lán, eile. Is í an áilleacht an chéad tréith a thugtar faoi deara sna dánta seo le hÁine Uí Fhoghlú. Ach go h-áirithe, an áilleacht teanga agus an bua san aici, agus í ábalta scéal a nósadh dhuit i ngach aon dán.
Clúdach: Áine Uí Fhoghlú - 2011.37 - 96lgh - Seacht Euro Caoga Cent 7.50 Sept Euro Cinquante Cents Seven Euro and Fifty Cents

 

 

 

 

 

 

 

 

Ní iontas go bhfuil an Spideog ag Gearán Padraig Breandán Ó  Laighin Dánta i nGaeilge Poémes en Irlandais
Ní iontas go bhFuil an Spideog ag Gearán
Pádraig Breandán Ó Laighin
Á léamh, corraíonn na nearóga intinne go fiáin agus cruthaíotar íomhánna beoga, bríomhar, barrúil – ag fantasaíocht leis na véarsaí - ag athcruthú ceann de na h-altaithe is doimhne atá an fhile ag tnúth leis óna gcuid saothair. Nuair a mhusclaíonn an prós a h-anam i gcúinní samhlaíochta an léitheora, sé sin an bua is mó don údar atá ag sroicheadh buacán na litríochta.
Clúdach Crua: Pádraig B. Ó Laighin - 2011.35 - 182lgh - Deich Euro Dix Euro Dici Euro Ten Euro ONLY A TENNER!

ISBN: 978-0-9865296-1-0

 

 

Duinnín bleachtaire ar an Sceilg Biddy Jenkinson Úrscéal Bleachtaireachta
Duinnín Bleachtaire ar an Sceilg
Biddy Jenkinson
Tagann beirt póilín chuig an tAthair Uí Dhuinnín le scéala go bhfuil an coimeádaí tí solais na Scealg - Edward Napier - imithe gan rian ná raon; gan tásc ná tuairisc. Cá ndeachaidh sé?
Clúdach: Cliodna Cussen - 2011.39 - 288lgh - Deich Euro Dix Euro Dici Euro Ten Euro ONLY A TENNER!
Clic Click Clúdach Cover
Soilse an Chroí Peadar Ó hUallaigh Filíocht Dánta Irish Poetry
Soilse an Chroí
Peadar Ó hUallaigh
Cnuasach fairsing d'fhilíocht bhreá ó Chorca Dhuibhne. Na dánta is síreachtaí agus dúilmhear. Tá na ceithre Airde á gclúdach sna caibidil ann.
Thoir, Flúirse-Teaghlach-Féile.
Thiar, Fios-Comhairle-Seanchas.
Thuaidh, Dúshlán-Coimhlint-Deacracht
Theas, Ceol-Inspioráid-Filíocht
agus An Croí Lár, Flaitheas-Crógacht-Ceannas.

Clúdach: Marion Ross Walsh - 2011.36 - 141lgh - Deich Euro Ten Euro Tenner Dix Euro

 

 

 

 

 

Céiliúradh an Bhlascaod 13 Imirce agus Imigéin Mícheál de Mordha 2011.53 An Blascaod Mhór The great Blasket
Céiliúradh an Bhlascaoid 13
Imirce agus Imigéin
Eag: Mícheál de Mórdha
Céiliúradh an Bhlascaoid 2008. Bhí dhá céiliúradh ann an bhliain sin mar go raibh ócáid ar leith ar an 7ú Nollaig d'fhonn comóradh 50 bliain ó bás Pheig Sayers i 1958. Tá dhá chuid sa leabhar ag cur síos ar an saol óna n-imircí agus Céiliúradh Pheig 2008.
Pictiúr Clúdaigh: Slua ó Springfield - 187 lgh -2008.53 €10 Deich Euro Ten Euro Dix Euro Tenner Deichniúir
ISSN 1393-6026 Céiliúradh: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14

 

 

 

 

 

Barr Top Haut suas up BARR

 

Ár Scéalta Cú Choilm Sraith Leabhair Gaeilge do leanaí. Irish children's books
Cú Choilm
Seónaidh Ní Shíomóin
Seo an chéad leabhán beag sa sraith de 10 leabhair do leanaí. Scéalta beaga álainn eachtrúla i ngach ceann. Cú Choilm agus Seó na gCon. Oscar an madra is fearr ar Domhan! .
Clúdach: Karen Dietrich - 2011.42
- 16lgh -
4.99 Ceithre Euro naocha naoi cent Quatre Euro et quatre vingt neuf cent four euro ninety nine cents

 

Scéal na nUachtaráin Dónall Murray
Scéal na nUachtarán
Dónal Murray
Scéalta stairiúla & cur síos le h-íomhánna atá anseo ar Uachtaráin na hÉireann ó Dubhglás de hÍde(1938) Na pearsaí móra eile - Seán T. Ó Ceallaigh, Éamonn de Valera, Erskine Childers, Cearbhall Ó Dálaigh, Pádraig Ó hIrghile, Máire Mhic Róibín, Máire Mhic Giolla Íosa(1997-2011). Tá seachtar san iomaíocht don phost uachtaránachta i 2011. Ach, sin scéal eile...
Clúdach: - 2011.55 - 96 lgh -
Seacht Euro Caoga Sept Euro Cinquante Cent Seven Euro Fifty Cents 7.50
<----- Clic ar an íomhá ar chlé

 

 

 

 

 

Cá bhfuil Oscar?
Cá bhFuil Oscar?
Seónaidh Ní Shíomóin
Seo an 4ú leabhán beag sa sraith de 10 leabhair do leanaí. Scéalta beaga álainn eachtrúla i ngach ceann. Tá Oscar ina bhfolach. An bhfeiceann tú é? Bhí sé ag spraoi le gual. Salach.
Clúdach: Karen Dietrich - 2011.46
- 16lgh -
4.99 Ceithre Euro naocha naoi cent Quatre Euro et quatre vingt neuf cent four euro ninety nine cents

 

Ocras Oscair Ár Scéalta
Ocras Oscair
Seónaidh Ní Shíomóin
Seo an dara leabhán beag sa sraith de 10 leabhair do leanaí. Scéalta beaga álainn eachtrúla i ngach ceann. Tá ocras ar Oscar Tá an babhla bia folamh. D'ith sé gach rud agus tá tart air anois
Clúdach: Karen Dietrich - 2011.43
- 16lgh -
4.99 Ceithre Euro naocha naoi cent Quatre Euro et quatre vingt neuf cent four euro ninety nine cents

 

Pianta Pianmhara
Pianta Pianmhara
Seónaidh Ní Shíomóin
Seo an triú leabhán beag sa sraith de 10 leabhair do leanaí. Scéalta beaga álainn eachtrúla i ngach ceann. "Tá pian i mo ..." Cá h-áit a bhfuil an pian? . . . i gcodanna den corp atá léirithe go gleoite i bhfoirm scéilín.
Clúdach: Karen Dietrich - 2011.45
- 16lgh -
4.99 Ceithre Euro naocha naoi cent Quatre Euro et quatre vingt neuf cent four euro ninety nine cents

 

 

Déan Deifir Ár Scéalta
Déan Deifir
Seónaidh Ní Shíomóin
Seo an cúigiú leabhán beag sa sraith de 10 leabhair do leanaí. Scéalta beaga álainn eachtrúla i ngach ceann. Cad deirtear nuair atá moill ort? Beidh tú mall Ní bheidh tú mall. Déan Deifir!
Clúdach: Karen Dietrich- 2011.47
- 16lgh -
4.99 Ceithre Euro naocha naoi cent Quatre Euro et quatre vingt neuf cent four euro ninety nine cents

 

 

 

Colm ag Eitilt Ár Scéalta
Colm ag Eitilt
Seónaidh Ní Shíomóin
Seo an 7ú leabhán beag sa sraith de 10 leabhair do leanaí. Scéalta beaga álainn eachtrúla i ngach ceann. Beir greim ar an mbalún is gabh ar thuras suas agus síos sa spéir le Colm agus Oscar.
Clúdach: Karen Dietrich - 2011.49
- 16lgh -
4.99 Ceithre Euro naocha naoi cent Quatre Euro et quatre vingt neuf cent four euro ninety nine cents

 

 

 

 

Oscar Poscar Ár Scéalta
Oscar Poscar
Seónaidh Ní Shíomóin
Seo an séú leabhán beag sa sraith de 10 leabhair do leanaí. Scéalta beaga álainn eachtrúla i ngach ceann. .
Clúdach: Karen Dietrich- 2011.48
- 16lgh -
4.99 Ceithre Euro naocha naoi cent Quatre Euro et quatre vingt neuf cent four euro ninety nine cents

 

 

 

 

Cluichí Cliste Ár Scéalta
Cluiche Cliste
Seónaidh Ní Shíomóin
Seo an t-ochtú leabhán beag sa sraith de 10 leabhair do leanaí. Scéalta beaga álainn eachtrúla i ngach ceann. Tá cluiche cliste ag Colm, Gina & Oscar. Is féidir leatsa é a imirt chomh maith. Clúdach: Karen Dietrich - 2011.50
- 16lgh -
4.99 Ceithre Euro naocha naoi cent Quatre Euro et quatre vingt neuf cent four euro ninety nine cents
Eagla Oscair Ár Scéalta
Eagla Oscair
Seónaidh Ní Shíomóin
Seo an naoiú leabhán beag sa sraith de 10 leabhair do leanaí. Scéalta beaga álainn eachtrúla i ngach ceann. Feiceann Oscar tabhsí lasmuigh a chuireann eagla air. Ach cé h-iad féin? Tá cnag ar an doras. . . . Búh ! .
Clúdach: Karen Dietrich - 2011.51
- 16lgh -
4.99 Ceithre Euro naocha naoi cent Quatre Euro et quatre vingt neuf cent four euro ninety nine cents

 

 

 

 

 

 

 

An Carnabhal Ár Scéalta
An Carnabhal
Seónaidh Ní Shíomóin
Seo an 10ú leabhán beag sa sraith de 10 leabhair do leanaí. Scéalta beaga álainn eachtrúla i ngach ceann. Seo scéilín bhreá faoin sport is spraoi a bhí ag Colm agus Oscar nuair a tháinig an carnabhal chuig an baile mór.
Clúdach: Karen Dietrich - 2011.52
- 16lgh -
4.99 Ceithre Euro naocha naoi cent Quatre Euro et quatre vingt neuf cent four euro ninety nine cents
Cathracha i gCóngar agus i gCéin Eoghan Ó Neill Róimh San Pheadair
Cathracha i gCóngar is i gCéin
Eoghan Ó Neill
Scéalta ar eachtraí sna príomhcathracha ar nós; Lima,Cathair Pheadair, Liospóin, Riga, Paris, La Paz, Béal Feirste, An Róimh, Budapest, Stocholm,Vársá, Madrid, An Bhruiséal, Torshavn, Bolonga, Kraków, Vín, Mostar, agus go leor eile faoi chaibidil. Na daoine & slite beatha difriúla a chothaíonn a gcúinne den domhain ionntu. Lán le grianghrafanna gleoite ag cur le h-íomhánna eolach atá scríte go taitneamhach.
Clúdach: Valerie Seery - 2011.44 - 228lgh - Deich Euro Dix Euro Dici Euro Ten Euro ONLY A TENNER!

 

An bhfuil Stacey ag Iompar Tomás Mac Síomóin
An bhFuil Stacey ag Iompar?
Tomás Mac Síomóin
Seo scéal dúshlánach ón dtaobh eile a n-ardaíonn na ceisteanna. Cad iad na todhchaí ar an oileán seo? Cá bhfuil ár dtriall sa rás daonna (nach rás atá ann?) inár gcarranaí beaga? Cé acu carr a mbeidh an bua sa rás seo nach mbogann? Cé h-í Stacey pé ar bith? Cén baint atá ag an teideal leis an scéal casta seo? Ach tá sé chomh gar don fhírinne searbhaithe beo is go bhfuil sé barrúil!
Clúdach: Karen Dietrich - 2011.54 - 141lgh - Cúig déa Quinze Fifteen quindici

 

 

 

 

 

 

An Maitíneach Seán an Chasáin Seán S. Ó Dubhda Séamus Ó Coileáin
An Mairtíneach
Seán a' Chasáin
Seo saothar nua ó Shéamuis Uí Choileáin atá fíor taitneamhach. Scéal atá anseo a bhí i bhfolach ar feadh 80 bliain. Scríte sna 30dí; tá scéal breá bríomhar ann a chlúdaíonn an tréimhse 1916-1923 agus a bhronann blaiseadh don léitheoir ar an tslí beatha a bhí in Éireann ag an am; 'sna cathair is faoin dtuaith. Ag fanacht dílis do shean stíl líofa na Gaeilge a d'úsáid Seán a' Chasáin ach scríte sa chaighdeán nua. So-léite don foghlaimeoir
Clúdach: Valerie Seery - 2011.60 - 116lgh - Seacht Euro Caoga Cent 7.50 Sept Euro Cinquante Cents Seven Euro and Fifty Cents
Barr Top Haut suas up BARR

 

Ó Céitinn go Raiftearaí Mar a Cumadh Stair na hÉireann Vincent Morley
Ó Chéitinn go Raiftearaí
Vincent Morley
Mar a cumadh stair na hÉireann. Seo mar a cruthaíodh lorg na nGael. Ag tarraingt ó shaothair na bhfilí agus scríbhneoirí na linne, seachas saothair acadúla ar nós Hutchinson & Habernas. Léiríotar ó thús an malairt scéal atá le fáil. Tá ábhar machnaimh ar chuile leathanach. Leabhar an-spéisiúil ar fad, a fad.
Clúdach: A.M. Sullivan - 2011.57 - 310lgh - Deich Euro Ten Euro Tenner Dix Euro

 

 

 

 

 

 

 

Fierdrich Engels Aindrias Ó Cathaigh
Friedrich Engels; Saothar a Shaoil
Aindrias Ó Cathasaigh
Bhog Engels go Shasana in 1842. Sheol sé a lán aistí chuig an Reinische Zeitung i mBerlin ina raibh Karl Marx mar eagarthóir. Tá neart aistí stairiúla sa leabhar ag tagairt do dhaoine agus ócáidí stairiúla. Cuir síos ar a shaol le linn na cogaidh idir an Fhrainc & an Phrúis. Bismark & an Ostair, agus na blianta suas chuig a bhás in 1895. Ordan, gan dabht.
Clúdach: Valerie Seery - 2011.58 - 240lgh - Deich Euro Dix Euro Dici Euro Ten Euro ONLY A TENNER!

 

 

Urú Gealaí Goirme Filíocht le Antaine Ó Donnaile
Urú Gealaí Goirme
Antaine Ó Donnaile
Dánta úr-nua le fear ó thuaiscirt Chontae Ard Mhacha. Tá 38 dán sa chnuasach bhreá seo. Iad glic, gráúil, gnéasach i dteannta dánta in ómóis do dhaoine agus maisiúlacht an nádúr. Rumpelstiltskin a tugadh air le greann, agus é sin i n-dán sa leabhar chomh maith Leabhar filíochta é seo a chríochnaíonn le Dán Díreach.
Clúdach: Antaine Ó Donnaile - 2011.61 - 56lgh -

Ocht Euro Huit Euro Eight Euro

 

 

 

 

 

Leabhrann Laighnigh
Leabhrann Laighnigh
Dáithí Ó hÓgáin
Leabhar a dhéanainn scagadh ar fhorfhás na Gaeilge i gCúige Laighean. B'é is túisce a bhí thíos le ruathar an Béarla á ghalldú amach ó béal na ndaoine. Lán le oidhreacht an phróis, véarsaíocht, seanchas agus scéalaíocht béil an Chúige sin; idir an canúnachas, an stair, na Fianna agus scéalta grinn. Is iontaofa go mór fada an fhianaise seo ar Ghaeilge Laighean, idir labhartha is scríofa, síos tríd na h-aoiseanna.
Clúdach: Conor Nolan - 2011.63 - 264lgh - Deich Euro Dix Euro Dici Euro Ten Euro ONLY A TENNER!

 

Muintir na Coille Diarmuid Ó Gráinne
Muintir na Coille
Diarmuid Ó Gráinne
Seo scéal mór ann féin faoin tsaol i gConamara tráth dá raibh. Tá muintir na coille achrannach, gnóthach, beo bríomhar, eachtriúil. Ach is dlúth cáirde iad in am an ghátair. Is aistear chultúrtha, béaloideasa, stairiúil atá san úrscéal seo. Súil siar tríd fuinneog na staire agus blaiseadh eile ar slí beatha ársa a d'eascair ón timpeallacht; eolas fíor-thabhachtach atá á thréigint faoi láthair.
Clúdach: Catherine Lyons - 2011.59 - 158lgh - €7.50 Seven Euro Fifty Seven Fifty Euro Cost Price Praghas Luach Costas Cost Argent Cén Méid How Much

 

 

 

 

 

 

 

Leas na Gaeilge Leas an Stát Breandán Mac Cormaic
Leas na Gaeilge - Leas an Stáit
Eag: Breandán Mac Cormaic
“An chun leas na Gaeilge é an Stát?” An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge. “An é seo an tríú h-athbheochan?” Sa leabhar seo atá na léachtaí a tugadh le linn an Fhóraim Díospóireachta a tionóladh i mBaile Átha Cliath i mbliana. Na cainteoirí: Dr. Fionnbarra Ó Brolcháin, Dr. Janet Muller, Dr. John Walsh, Seosamh Mac Donnacha agus Breandán Mac Cormaic.
Clúdach: - 2011.65 - 310lgh - Deich Euro Ten Euro Tenner Dix Euro
Ceol na Sféar Sphärenmusik, Music of the Spheres Matthias Politycki
Sphärenmusik, Music of the Spheres, Ceol na Sféar
Matthias Politycki, Hans Christian Oeser,
Gabriel Rosentock
Is é seo an 11ú leabhar trí-theangach sa tsraith seo. Filíocht ón Ghearmáin, 35 dánta saoithiúil cliste le leaganacha Gaeilge is Béarla ina gcuideachta. Tá Matthias Politycki mar dhuine de na bhfílí is tábhachtaí ár linne a bhfuil neart duaiseanna agus dámhachtainí buaite aige. Tá breis le 200,000 leabhair dá chuid díolta (filíocht & úrscéalta).
Clúdach: Gabriel Rosenstock - 2011.62 - 188lgh - Naoi euro Nine Euro Nein Euro Nein Nein Nein

 

 

Barr Top Haut suas up BARR

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastar Coinneal Dáithí Ó hÓgáin RIP
Lastar Coinneal
Dáithí Ó hÓgáin
Cnuasach 55 dánta de chuid Uí Ógáin agus iad cnuasaithe i gcúig gcaibidil; Eachtraíocht. Grá. Diamhracht. Tinneas agus Slán. Tá na rainn sna rannta seo ag snoí na véarsaí faoi tréithe an tsaoil is an duine, olc, maith nó ait, i modh cliste machnúil atá an-taitneamhach le léamh. An ridire i mbun a shaothar . . .
Clúdach: Conor Nolan - 2011.64 - 84lgh -

Ocht Euro Huit Euro Eight Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

Rannaireacht Aduaidh Pádraig Ó Croilligh Filíocht ón gCreidimh Gaelic Poetry
Rannaireacht Aduaidh
Pádraig Ó Croiligh
Cnuasacht filíochta. Rannaireacht, filíocht, dánta. Seo bailiúchán fairsing den 80 dán is earrachtúil ó shúil an fhinné ar chaisirníní an tsaoil - bíodh siad áthasach, brónach, cáinteach nó deas. Tá an leabhar briste suas go cliste ina 6 roinn. Rosa Thír Chonaill. Gaeilgeoirí, Na Trioblóidí, Saol Otharlainne, Feasta agus Dúchas Dheisceart Dhoire.
Clúdach: Pastel le Brian Ferran, Doire - 2011.66 - 90lgh - Ocht Euro Huit Euro Eight Euro

 

 

Ó Bhile go Bile
Máire Dinny Wren
Cnuasacht filíochta dúileach ó Ghaoth Dobhair. Breis le 30 dán sa leabhar. Tá na dánta aici roinnte i gceithre rannóg sa bhailiúchán is déanaí uaithi: - dánta na cuimhne, dánta ar an nádúr 's ar an tsaoil, cairde, na comharsainn agus smaointe siar ar eachtraí i Londain. Filíocht an-taitneamhach atá éasca, rithimeach, fileata agus sona go leor le léamh amach os árd.
Clúdach: Eimear Tummon - 2011.67 - 48lgh - Ocht Euro huit euro ocho euro eight euro
Ó Bhile go Bile Máire Dinny Wren
Mise agus mo Deartháir (agus mo chara Oscar) Nóirín Uí Mhaolaí Coiscéim 2011
Mise agus mo Dheartháir
(agus mo chara Oscar)
Nóirín Uí Mhaolaoí
Seo scéal mór ann féin. Scéal mhór shaoil Fhiaigh, buachaill óg ag fás aníos i gclann geal-gáireach. Tá rún ag a mhamaí go mbeidh deirfiúir ag teacht ar an saol. Ach, tagann a dheartháir Ruairí ar an saol. Is ansin go dtagann crut eile ar an scéal agus go dtosaíonn na h-eachtraí go fírinneach.
Clúdach: Oisín Ó Maolaoí - 2011.32 - 64lgh -€7.50 Seven Euro Fifty Seven Fifty Euro Cost Price Praghas Luach Costas Cost Argent Cén Méid How Much

 

 

 

 

 

Fréamh an Eolais  Ciclipéid eolaíochta agus teicneolaíochta An tOllamh Matt Hussey Gaelic Encyclopedia of Science and Technology
Fréamh an Eolais
Ciclipéid Eolaíochta agus Teicneolaíochta
An tOllamh Matt Hussey
Ar cheap tú go raibh ré na gciclipéid thart i bhfoirm leabhar? Smaoinigh arís air! Seo agaibh an cnuasach d'eolas is chuimsithí, ar chuile rud beo agus marbh, go bhféadfá a fháil i leabhar i nGaeilge. Na céadta is na céadta de leathanaigh le innéacs atá níos cuimsithí fós . . . Cuir ceist eolaíochta nó ceist ar bith teicneolaíochta agus aimseoidh sibh an fhreagra i measc pota óir an eolais sa leabhar seo.
Clúdach: - 2011.69 - 730lgh - Fiche Euro Vingt Europ Twenty Pounds Sterling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ghaeil, Cabhraigh le Gaeil ! A Ghaedeala, cabhruighidh le Gaedheal !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GACH CEARTA Á CHOSAINT. NÍL CEAD AON CHUID DEN FHOILSEACHÁN SEO A ATÁIRGEADH, A CHUR I GCOMHAD ATHFHÁLA, NÁ A THARCHUR AR AON MHODH NÁ SLÍ, BÍODH SIN LEICTREONACH, MEICNIÚL, BUNAITHE AR FHÓTACHÓPEÁIL, AR THAIFEADADH NÓ EILE, GAN CEAD A FHÁIL ROIMH RÉ ÓN FHOILSITHEOIR NÓ ÓN tÚDAR.
ALL RIGHTS PROTECTED

Eolas faoi imeachtaí Choiscéim - Seoltaí Leabhair - Leabhair Nua - Seol e-phost chuig: coisceim[a]coisceim.ie   
BÍ AR AN EOLAS ! BÍ AR ANLIOSTA !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Siopa Leabhar Celtic Bookshop Irish Books Irish Bookshop Irish Bookstore Siopa Leabhar Gaeilge Irish Books Livre Irlandais Libero d'Irlanda Leabhar i nGaeilge
Cárta Creidmheasa?
Clic ar An Siopa Leabhar

Credit Card Order Form
Click the Image Below

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SUÍOMH    SNÁTHA    0879460075    TEANGANAGAEILGE[a]VODAFONE.IE

This link kills spam

Coiscéim Coisceim Leathnach Baile Home Page
Féilire 2011 Calender 2011 Ceannaigh an leabhar Buy the book Achéte le Livre Féilire 2011 Feilire 2011 Calender 2011
Bleachtaire na Seirce Dairena Ní Chinnéide Cnuasach Filíochta Dánta
Bleachtaire na Seirce
Dairena Ní Chinnéide
Daichead dán dáimhiúil dearfach domhain dáiríre de dhearcadh Dhuibhneach Dhairena dathúla. Saothar álainn a léiríonn binneas blasta na dteanga aici agus a chuireann síos ar sheilg na seirce ní ba shoithimhe ná riamh.
Clúdach: Tomás Ó Cíobháin - 2011.04 - 64lgh -

€7.50 Seven Euro Fifty Seven Fifty Euro Cost Price Praghas Luach Costas Cost Argent Cén Méid How Much

 

Coisceim Leabhair Ghaeilge Irish Language Books Priomh Foilsitheoiri na Gaeilge