1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Baile

Nósmag Iris Nós magazine

 

 

Leathanach Baile Coiscéim Coisceim Jome Page Leabhair Gaeilge Gaelic Language Books

 

 

 

 

2021AD

 

 

" Úrscéalta - Gearrscéalta - Filíocht - Prós "
Idir Dhá Mhúr le Mairéad Ní Chonaola. Cnuasach filíochta Irish poetry
Idir Dhá Mhúr
Mairéad Ní Chonaola
Seo an chéad chnuasach dánta ó chailín Chasla agus í ag roinnt taithí a saoil linn. Is ábhar macnaimh di an éagsúlacht aimsire atá mar croílár an bhailiúchán seo. Tuigeann chuile dhuine go smior an múr, an t-aiteall agus an triomach. Gníomhaíotar go laethúil, i gcaitheamh an saoil; ó mhúr na giniúna go múr an bháis agus na múranna eile idir an dá mhúr sin.
- 2021.01 - 38lgh - seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty

 

 

 

 

 

 

 

 

Príosún le Brian Ó Baoill
Príosún
Briain Ó Baoill
Cuir síos spéisiúil ar na cuinsí i bPríosún Mhuinseo. Baineann an cuntas seo go príomha leis an tréimhse a chaith an t-údar sa phríosún mar agóid i gcoinne an Rialtas agus RTÉ Television de bharr nach raibh ach 2% de na cláracha i nGaeilge. É ag gníomhú mar bhall d'Fheachtas Náisiúnta Chonradh na Gaeilge níor íocadh an táille teilifíse. Bunaithe ar nótaí a scríobh sé i nganfhios do na bairdéirí i Muinseo i 1985.
- 2020.30 - 233lgh - Deich Euro Dix Euro A Tenner only

 

Seraphine le Rachel Hartman. Leagan Gaeilge le Scott Oser
Seraphina
Rachel Hartman
Úrscéal. Leagan Gaeilge le Scott Oser
- 2021.11 - 398lgh - Dódhéag Euro agus Caoga cent Douze Euro Cinquante Twelve Euro and fifty cent

 

 

 

 

 

 

 

Mála Mirlíní le Joseph Joffo leagan Gaeilge le R. Seathrún Mac Éin
Mála Mirlíní
Joseph Joffo
An leagan Gaeilge den úrscéal cháiliúil, un Sac de Billet . Aistrithe ag R. Seathrún Mac Éin. Ní saothar staraí é an leabhar seo. Is iad cuimhní an údar ar an am a raibh sé 10 mbliana d'aois is bun leis an gcuntas seo atá ar a eachtra le linn fíorghabháil ar an bhFrainc i samhradh 1940 ag na Gearmánaigh, faoi réimeas ciníoch Hitler. Ach fós is leabhar stairiúil é.
- 2021.19 - 308lgh -
Dódhéag Euro agus Caoga cent Douze Euro Cinquante Twelve Euro and fifty cent

 

 

Ait agus Iontach Bheith Beo le Siobhán Ní Dhomhnaill
Ait agus Iontach Bheith Beo
Siobhán Ní Dhomhnaill
Rogha dánta i nGaeilge.
- 2021.03 - 56lgh - seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty

 

 

 

 

 

 

 

Safo le Caitríona Ní Chléircín dánta filíochta Gaeilge
Safo
Caitríona Ní Chléircín
Rogha dánta Gaeilge i leabhrán beag gleoite. Dánta Goil is Gáire -Bloghanna ón nGréig - Athleaganacha Gaeilge de véarsaí Safo. Duine de na filí a b'fhearr sa litríocht Chlasaiceach Ghréagach, c.600RC. Pléann na bloghanna seo leis an ghrá, an mhian, an éadóchas, an pósadh, an caidreamh idir máthair & iníon, bandia an ghrá, an fhilíocht, na béithe agus an nádúr.
- 2021.04 - 56lgh - seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty
Faoi Choinneáil le Mícheál Ó hUanacháin Cnuasach filíochta a lán dánta i nGaeilge Irish ?poetry
Faoi Choinneáil
Mícheál Ó hUanacháin
Cnuasach nua le dearcadh nua as uaigneas nua an slua nua d'aonaracha. Cairde, gaolta, srl. a bhí - Faoi Choinneáil le linn Dian-Ghlasáil agus Cambús na Paindéime. An fhaid is a bhíodar san sáinithe, d'éalaigh an file amuigh, taobh amuigh, is do chum. Do chum sé dánta soifisticiúila. Dánta atá thar moladh beirte. Dánta atá moladh an tslua toillte acu, le moladh ag dul don t-údar freisin. Níor gabhadh é
- 2021.08 - 64lgh -
seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty

 

 

 

 

 

 

 

 

Pól Schmidt le Isobel Ní Riain Leabhair d'fhoghlaimeoirí Gaeilge bunchúrsa do dhaoine fásta
Pól Schmidt
Isobel Ní Riain
Tá an leabhar seo dírithe ar foghlaimeoirí bun leibhéal atá ag freastal ar ranganna Gaeilge. Seo scéal Pól Schmidt ón nGearmáin agus a seal mar mac léinn i nOllscoil Chorcaigh. " Tá rothar aige. Níl sé pósta, ach tá sé i ngrá le Nóra, dlíodóir atá an.-chliste agus an-daithiuil." Tá na h-abairtí uilig mínithe i mBéarla mar ghluais ar bhun an leathanaigh céanna. Éascacht na foghlama Gaeilge don bhfoghlaimeoir.
- 2021.13 - 112lgh -
seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty

 

Le Gean ó Mháirtín le Rita Kelly Litreacha ó Mháirtín Ó Direáin
Le Gean ó Mháirtín
Rita Kelly
Marana ar Litreacha ó Mháirtín Ó Direáin .
- 2021.10 - 274lgh - Deich Euro Dix Euro Ten Euro

 

 

 

 

 

 

 

Barr Top Haut suas up BARR

 

Rúin na Seacht gCaisleáin Scéalta Trasavánacha le Gabhán Ó Fachtna Transylvanian Tales
Rúin na Seacht gCaisleán
Gabhán Ó Fachtna
Scéalta Trasalvánacha. Sna 1880dí bhí Albannach mná, Emily Gerard sa Trasalváin. Bhailigh sí béaloideas ó na Rómánaigh agus na Sacsain áitiúla. Tá an Trasalváin chomh saibhir sin ó thaobh an bhéaloidis de agus d'fhás na scéalta sa leabhar seo óna dtradisiúin agus piseoga. Taispeánann siad rud beag de shaibhreas an ábhar fhoinse a gcuirtear síos orthu i gcuntais taistil Gerard.
C - 2021.05 - 160lgh - seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty
Liricí Gearra le Alan Titley Filíocht Prós Gaeilge
Liricí Gearra
Alan Titley
Liricí, véarsaíocht, dánta is prós. An dara cnuasach filíochta le dánta astu féin ó Alan Titley agus é ag cinntiú go bhfuil fairsingiú agus saibhriú ar ábhar, ar fhoirm agus ar fheidhm na véarsaíochta Gaeilge agus a shéideann beocht úr isteach i liricí Gaeilge. Ina measc, dánta a bhfuil leochaileacht mhothaitheach iontu, agus a spreagann macnamh faoi ghnéithe fhearúlacht.
- 2021.12 - 116lgh -
Deich Euro Dix Euro Ten Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

Scórscéalta le Pádraig Ó Snodaigh Cnuasach Gearrscéalta
Scórscéalta
Pádraig Ó Snodaigh
Cnuasach gearrscéalta as cuimhní óige an údair le linn na blianta aige mar lúthchleasaí ag imirt ar pháirc an áir. .
- 2021.18 - 80lgh -
seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty
Prós Paiteanta - Aistí i nÓmós do Phádraig Breathnach
Prós Paiteanta
Aistí i nÓmós do Pháidraic Breathnach
Aistí suntasach a phléann saol agus saothar Phádraic Breathnach. Na h-údair: Sorcha de Brún, Pádraig de Paor, Gearóid Denvir, Aingeal Ní Chualáin, Máire Ní Neachtain, Laoise Ní Cheallaigh, Breandán Ó Cróinín, Pádraig Ó Cíobháin, Brian Ó Conchubhair, Alan Titley. Curtha i n-eagar ag: Laoise Ní Cheallaigh - Róisín Nic Dhonncha - Breandán Ó Cróinín. Clúdach bog = Deich Euro Dix Euro Ten Euro. Clúdach crua = Cúigdéag Euro Cúig Euro Déaga Cúigdéag nóta Quinze Euro Fifteen Euro
- 2021.17 - 150lgh

 

Feirm na nAinmhithe le George Orwell Animal Farm aitrithe ag Aindrias Ó Cathasaigh
Feirm na nAinmhithe
George Orwell
Tá taitneamh á bhaint le blianta fada as scéal iontach Goerge Orwell faoi réabhlóid na n-ainmhithe a ghlacann seilbh ar fheirm Uí Cheallaigh le go mbeadh siad saor ó smacht na ndaoine. Aoir ar an deachtóireacht i gcoitinne atá i gceist, is mó dírithe ar Réabhlóid na Rúise. Anois tá Animal Farm le léamh i nGaeilge. Aindrias Ó Cathasaigh a d'aistrigh.
- 2021.21 - 248lgh - Dódhéag Euro agus Caoga Cent Twelve fifty

 

 

 

 

 

 

 

Dánta Daite agus Léaráidí Litrithe le Gearóid Ó Cléirigh
Dánta Daite & Léaráidí Liteartha
Gearóid Ó Cléirigh
Leabhair mór le clúdaigh crua agus mórdháil na h-ealaíne agus litríocht Gaeilge suaite is maisithe sna leathanaigh eadarthu. Ní h-amháin gur ealaíontóir é, ach is scríobhaí é an t-údar, insan sean stíl sholasmhar Gaeilge. Mar bhí roimh an tiontú go cló rómánach. Is mar sin atá an litríocht - ina pheannaracht ársa féin agus leagan sa chaighdeán i n-aice leis. Saothar iontach na scológa, gan dabht..
- 2021.24 - 138lgh - Fiche Euro Fiche nóta vingt euro twenty quid

 

Dánta Paul Celan 2 aistrithe ag Isobel Ní Riain
Dánta le Paul Celan II
Aist: Isobal Ní Riain
An dara chnuasach d'fhilíocht Paul Celan (1920-70). Antschel a sloinne ar dtús a d'athraigh go Ancel (litriú Rómáinise) agus tá Celan ann mar anagram. Tá na bun-leaganacha sa Ghearmáinis agus an leagan Gaeilge i n-aice leo. Tá filíocht Celan casta agus bíonn sé doiléar go minic ach tá sé drithe ar an léitheoir. Bíonn ar an léitheoir an bhrí fhileata a dhéanamh amach dó/di féin ansin. Cnuasach 1.
- 2021.07 - 56lgh - seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty

 

 

 

 

 

 

 

Aistí Eorpacha 2 le Torlach Mac Con Midhe
Aistí Eorpacha II
Torlach Mac Con Midhe
Scríobh léirmheastóir san Irish Times faoi Aistí Eorpach I = gurbh é "An leabhar aisti ba bhríomhaire agus ba scolártha, an ceann ab airde an chinn ar an gcuid eile". Mar a tharla sa chéad chnuasach, tá trácht anseo ar an Eilvéis, an Ghearmáin, an Ostair, an Fhrainc, an Iodáil agus an Ghréig. Le difear amháin sa chnuasach seo. Tá dearcadh níos criticiúla ag an t-údar ar nóisean an náisún-stáit.
- 2021.20 - 240lgh -
Deich Euro Dix Euro Ten Euro

 

Dána le Julie Field Cnuasach filíochta Irish poetry
Dána
Julie Field
An cnuasach filíochta is déanaí ón bhfile a d'fhás i measc na Norries. Bailiúchán mór d'fhilíocht pearsanta ina bhfuil ceithre chaibidil a nglacann a dteidil ó na ceithre fórsaí domhanda = Talamh, Aer, Tine, Uisce, . Tá siad líonta suas le dánta.
- 2021.28 - 68lgh - seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty
Barr Top Haut suas up BARR

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasmuigh de na Ballaí le Seán Ó Leocháin cnuasach filíochta ar fheabhas
Lasmuigh de na Ballaí
Seán Ó Leocháin
Cnuasach fairsing filíochta. 90+ dánta lena scéilín féin i ngach ceann acu. Ina measc, dánta le scéilíní meidhreach, mistéireach, greannmhar, sona agus súgach. Stíl véarsaíochta sean-chleachtaithe an bhaird atá mar bua ag an bhfile. Tá sé cloiste go dtéann an file ar thóraíocht na bhfocal, agus tobar ionsparáid na ndánta Lamuigh de na Ballaí. Seo toradh iontach ar shaothair bhreá filíochta
- 2021.14 - 102lgh - seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty
Ceann Fhaoladh le Brian Ó Baoill úrscéal gaisciúil
Ceann Fhaoladh
Brian Ó Baoill
Saighdiúir agus scoláire ab ea Ceann Fhaoladh a bhí beo sa 7ú aois. Bhí clú & cáill air mar ollamh agus rí i mBaile an Easa, ina dhún, idir Gort a' Choirce agus an Fál Carrach. Chuir sé tús le litríocht na Gaeilge nuair a scríobh sé an chéad leabhar sa teanga riamh. B'é ba chúis le príomhtheanga an léinn i nÉirinn a athrú ó Laidin go Gaeilge. Ba ghaiscíoch cogaidh é fosta, a throid go cróga i gCath Mhaigh Ráithe agus comhraic fuilteach eile san am.
- 2021.23 - 110lgh -
seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty

 

 

 

 

 

 

 

 

Comhfhreagras An Ghúim i gComhaid Oideachais Chartlann Náisiúnta na hÉireann 1926-1946
Comhfhreagras An Ghúim ...
Seán Breandán Ó hUallacháin
... i gComhaid Oideachais Chartlann Náisiúnta na hÉireann 1926 - 1946. Imleabhar a Dó. .
- 2021.27 - 250lgh - Cúigdéag Euro Cúig Euro Déaga Cúigdéag nóta Quinze Euro Fifteen Euro

 

Comhfhreagras An Ghúim i gcomhaid Oideachais Chartlann Náisiúnta na hÉireann 1926-1946
Comhfhreagras An Ghúim ...
Seán Breandán Ó hUallacháin
... i gComhaid Oideachais Chartlann Náisiúnta na hÉireann 1926 - 1946. Imleabhar a hAon. .
- 2021.26 - 250lgh - Cúigdéag Euro Cúig Euro Déaga Cúigdéag nóta Quinze Euro Fifteen Euro

 

 

 

 

 

 

 

Thar Teorainn Amach - Aistí ar an bPobal agus an Duine Aonair le Isobel Ní Riain
Thar Teorainn Amach
Isobel Ní Riain
Aistí ar an bPobal agus an Duine Aonair
- 2021.29 - 130lgh - seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty
Ar an mBóthar Mór le Bernadette Nic an tSaoir
Ar an mBóthar Mór
Bernadette Nic an tSaoir
Cnuasach dánta. Breis le caoga dán soifisticiúil. .
- 2021.16 - 54lgh -
seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty

 

 

 

 

 

 

 

 

Barr Top Haut suas up BARR

 

Líomóidí agus Rúbarb le Róisín Sheehy Cnuasach filíochta Irish Poetry
Líomóidí 's Rúbarb
Róisín Sheehy
Cnuasach úr filíochta. www.molsceal.ie/nua/alt/?CID=6252858862001
Róisín á míniú agus á nósaadh dúinn
- 2021.31 - 88lgh - seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty
Spásas le Marcus Mac Gonghail
SPÁSAS
Marcus Mac Conghail
Cnuasach úr filíochta.
- 2021.35 - 110lgh -
ocht euro huit euro eight euro

 

 

 

 

 

 

 

 

Trí Ghleanntáin is thar Mhóinteáin le Mícheál de Barra
Trí Ghleanntáin is thar Mhóinteáin
Mícheál de Barra
S.
- 2021.38 - 318lgh -
Deich Euro Dix Euro Ten Euro

 

 

Loisceann na Coinnle go dtí an torlach le Sándor Márai Irene Duffy Lynch a d'aistrigh go Gaeilge
Loisceann na Coinnle go dtí an tOrlach
Sándor Máraí
Irene Duffy Lynch a d'aistrigh go Gaeilge. .
- 2021.37 - 170lgh - ocht euro huit euro eight euro

 

 

 

 

 

 

Caoilte sa Luath-Fhiannaíocht le Tadhg Ó Síocháin
Caoilte sa Luath-Fhiannaíocht
Tadhg Ó Síocháin
. .
2021.32 - 250lgh - Clúdach bog Cúigdéag Euro Cúig Euro Déaga Cúigdéag nóta Quinze Euro Fifteen Euro Clúdach crua fiche euro vingt euro twenty euros

 

Charles Graves agus an Athbheochan Ceilteach le Gearóid Ó Cearúil
Charles Graves...
Gearóid Ó Cearúil
.... agus an Athbheochan Cheilteach.
Clúdach: Charles Graves (1867) - 2021.36 - 200lgh - Deich Euro Dix Euro Ten Euro

 

 

 

 

 

 

 

oilithreacht na gCríoch Déanach le Pádraig Mac Fhearghusa
Oilithreacht na gCríoch Déanach
Pádraig Mac Fhearghusa
Cnuasach dánta a bhuaigh príomhdhuais filíochta Oireachtas na Gaeilge 2020. Labhrann guth údarásach fileata sna dánta sa bhailiúchán seo - Dánta atá snasta, críochnúil agus a chanann fíor i gcóinaí mar fhilíocht Ghaeilge. Tá cóiriú máistriúil déanta ar an dán sean-Ghaeilge, Reicne Fothaid Canainne - ó am Na Fianna i gConnacht. Is saothar tábhachtach é seo, a dúirt Pádraigín Riggs faoi.
- 2021.43 - 54lgh -
seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty

 

Rúin Oscailte Áine Ní Ghlinn Cnuasach Filíochta Irish Poetry
Rúin Oscailte
Áine Ní Ghlinn
Cnuasach úr. Dánta nua.
Clúdach: Christina Briggs - 2021.39 - 88lgh - seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty

 

 

 

 

 

 

 

Barr Top Haut suas up BARR

 

Cuala, Dothra Tríríní le Rody Gorman
Cuala, Dothra Tríríní
Rody Gorman
C
- 2021.41 - 54lgh -
seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty

 

a Bochtain is Boichte le Seosamh Ó Cuinneagáin agus na Bráithre Críostaí san Ind
Na Bochtáin is Boichte
Seosamh Ó Cuinneagáin
Ó Sambia go Calcutta. Cuir síos eachtrúil ar na n-iontais Conas ar tháinig na Páistí sráide ar an bhfód don chéad uair? Is feinimén é a théann i bhfad siar sa stair. Rohgnaíonn cuid mhaith páistí a dteaghlaigh féin a fhágáil le maireachtáil ar na sráideanna ar chúiseanna éagsúla, ina measc, bochtanas, teaghlaigh mí-fheidhmiúla, agus an t-uirbiú neamh-rialaithe..
- 2021.42 - 96lgh - seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty

 

 

 

 

 

 

 

An Peann is a bhfuil ann le Gearóid Denvir
An Peann is a bhfuil ann
Gearóid Denvir
An Saoi ina stíl féin.
2021.41 - 54lgh -
seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty

 

Maraigh Dev le Mícheál Ó Laoghaire
Maraigh Dev!
Mícheál Ó Laoghaire
.... a scairt Churchill amach.
- 2021.38 - 200lgh - Deich Euro Dix Euro Ten Euro
Fómhar an Spealadóra le Mícheál Ó Laoghaire
Fómhar an Spealadóra
Mícheál Ó Laoghaire
S.
- 2021.63 - 318lgh -
Deich Euro Dix Euro Ten Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

Falscaí le Proinnsias Mac a'Bhaird
Falscaí
Proinsias Mac a'Bhaird
Cnuasach dánta.
- 2021.22 - 74lgh -
seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty

 

ealú le Matt Ó Maoinigh cnuasach filíochta Irish Poetry
Éalú
Matt Ó Maoinigh
File agus fear filíochta go smior é Matt Ó Maoinigh. Tá a shaol go dtí seo caite aige ag cleachta na ceirde agus ag cuir an filíocht chun cinn sa phobal. Tugann an cnuasach seo ardú meanman don léitheoir. Tá na dánta gonta, fuinte, snoite, spreagúil agus léiríonn siad dearcadh dearfach an fhile i leith an tsaoil. Iontaisí agus míorúiltí an dúlra agus cúrsaí saoil léirithe go beacht. Ní cheapfá gurb' é a chéad chnuasach Gaeilge
- 2021.45 - 44lgh - seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty

 

 

 

 

 

 

 

 

Bailte agus Pearsain Chúige Mumhan le Breandán 'ac Gearailt
Bailte agus Pearsain Chúige Mumhan
Breandán Mac Gearailt
Eolas cuimsitheach agus eolach ar Chúige Mumhan.
- 2021.15 - 244lgh - Dódhéag euro agus caoga cent. Twelve fifty

 

An Siopa Leabhar Celtic Bookshop Irish Books Irish Bookshop Irish Bookstore Siopa Leabhar Gaeilge Irish Books Livre Irlandais Libero d'Irlanda Leabhar i nGaeilge

 

Cárta Creidmheasa?
Clic ar An Siopa Leabhar

Credit Card Order Form
Click the Image Below

 

 

 

Tuairisc.ie Tuairisc ponc ie Nuachtán Laethúil Gaeilge na hÉireann Blag Gaelach Gaelic Blog Irish Blog Irish Language blog Blag aeilge Nuacht Irish News Gaelic News Litríocht Portráidí na nÚdar Gaeilge Feasta Iris míosúil na Gaeilge Comhar Iris Comhar MagazineAn tUltach Iris míosúil Chúige Uladh
Iníon Bhrídín Bhéasach le Máire Holmes Dánta
Iníon Bhrídín Bhéasach
Máire Holmes
Breis is daichead dán sa leabhar is déanaí le Máire Holmes. Dánta le grá, paisean, agus cuimhní cinn, óna turas féin tríd an saol. Is fada siar, idir colúin na smaointe agus íomhánna ársa na draíochta, atá síol na ndán. Le spreagadh ar dtús. Leasaigh le fás agus meadaracht nádúrtha. Cruthaíonn an t-údar na línte is liricí, agus na véarsaí is torthúla gur féidir a cumadh as tobar síol na filíochta. Is iad na torthaí atá sa chnuasach seo.
- 2021.58 - 70lgh - Ocht Euro Caoga Cent. Huit Euro Cinquabte Cent, Eight Fifty

 

 

Barr Top Haut suas up BARR

 

 

 

 

An Ceirtlín Órga le Peadar Ó hUallaigh Dánta Irish Poetry
An Ceirtlín Órga
Peadar Ó hUallaigh
Breis is caoga dán sa chnuasach is déanaí ó chroí Pheadair. Tá roinnt acu le clos anseo ó bhéal an t-údar: Dánta Duibhneacha 1 (ó 32:10nóim) le linn Féile Litríochta IMRAM 2020.
2021.58 - 108lgh - Ocht Euro Caoga Cent. Huit Euro Cinquabte Cent, Eight Fifty

 

 

 

 

 

Sen Ó Lúing - File le Liam Prút
Seán Ó Lúing - file
Liam Prút
Is léir gurbh fhear ard-intleachta é Seán Ó Lúing, a raibh a mhéar agus a éirim uile ar chuisle na saíochta náisiúnta ar shlí éagoitianta amach is amach. Cad é tabhacht an tsaothair filíochta a d'fhág sé againn? Ní mhiste a urraim chuí a thabhairt dó. Seasann saothar Sheáin Uí Lúing, file, mar fhianaise an bhuan-stíl náisiúin Ghaelaigh ar shlí níos údarásaí ná aon fhile eile gur eol don t-údar.
2021.56 - 108lgh - Ocht Euro Caoga Cent. Huit Euro Cinquabte Cent, Eight Fifty

 

Meanmanra3 An tSiceolaíocht agus an Fheallsúnacht curtha i n-eagar ag Oisín Uibh Eachach
Meanmanra III
GEag: Oisín Uibh Eachach
An tSiceolaíocht agus an Fheallsúnacht. Cnuasach d'aistí na gcainteoirí le linn Comhdháil Meanmanra III 2017. Saothair na saineolaithe seo leanas: Breandán Ó Cíobháin, Florea Virban ón Rómáin, Dr. Seán Mac an tSionnaigh, Dr. Síle Ní Chonceanainn, Róisín Ó Baoill, Dr. Fionnbarra Ó Brolcháin agus an Dr. Liam Mac Amhlaigh. .
2021.41 - 54lgh -
Ocht Euro agus Caoga Cent Huit Euro Cinquante Cent Eight Euro and Fifty Cent

 

 

 

 

 

 

 

 

Féilire 2022 Calendar
Féilire 2022
Cliodna Cussen
Féilire 2022 maisithe le ghrianghrafanna gleoite ó cheamara Sarah Glenane.
2021 - 16lgh -
seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This link kills spam