Líne BarrBarr Cúlra Leathnach Baile Líne Barr
Coiscéim  Coisceim Barr Leathnaigh

TIG BHRÍDE, 91 BÓTHAR BHINN ÉADAIR, BEANN ÉADAIR, BAILE ÁTHA CLIATH 13,
ÉIRE                                                        
FÓN: 00353 (0)1 83 22 509
FAICS: 00353 (0)1 83 20 131

                       coisceim[a]coisceim.ie

COISCÉIM,                                                          LEABHAIR DEN SCOTH              
91 BÓTHAR BHINN ÉADAIR,
BINN ÉADAIR,                                             FACS: 00353 (0)1 83 20 131
BAILE ÁTHA CLIATH 13                              FÓN: 00353 (0)1 83 22 509
ÉIRE

              Ordaithe le Cártaí Creidmheasa téigh chuig: www.litriocht.com
Credit Card orders, log onto :
www.litriocht.com


                                 FOIRM ORDAITHE / Order Form

 

AINM AN LEABHAIR:____________________________________________
Book Title

ÚDAR:_________________________________________________________
Author

BLIAIN NÓ UIMHIR FOILSITHE:__________________________________
Year of Publish or Book Number

MÉID CÓIPEANNA:_____________________________________________
Amount Required


MODH ÍOCAÍOCHTA:_SEIC:       ORDÚ PHOIST:     AIRGEAD TRIM:           
Payment Method :           Cheque          Postal Order          Cash

MÉID: . . . . . . . . .
Amount

POSTAS€2 don leabhar.
Postage €2 Per Book

IOMLÁN:   . . . . . . . . .              
Total

 

AINM:_________________________________________________________
Name :

SEOLADH:_____________________________________________________
Address :
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

UIMHIR GUTHÁN:______________________________________________
Phone Number :

 

Priontáil agus Líon amach an fhoirm seo, le do thoil, agus seol ar aghaidh é chuig an seoladh thuas ar bharr le do mhodh íocaíochta. Ba chóir go mbeadh do rogha leabhair ar a slí chugat laistigh de choicís.
Print out and complete this form please, and forward it to the address above along with your payment. Please allow a fortnight to receive your choice of books. Thank You.

 

                            
MÍLE BUÍOCHAS AS UCHT DO GHNÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


        Eolas faoi imeachtaí Choiscéim - Seoltaí Leabhair - Leabhair Nua - Srl. - Seol e-phost chuig: coisceim[a]coisceim.ie

BÍ AR AN LIOSTA !

 

 

This link kills spam