1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Baile
Coiscéim Logo Dearg
sa bhliain 2017 l'aneé 2017 In the year 2017

 

Tuairisc.ie Tuairisc ponc ie Nuachtán Laethúil Gaeilge na hÉireann Blag Gaelach Gaelic Blog Irish Blog Irish Language blog Blag aeilge Nuacht Irish News Gaelic News Litríocht

 

 

 

Leabhair Gaeilge, Leabhair as Gaeilge, Leabhair i nGaeilge
Conradh na Gaeilge i nAlbain agus Aistí eile le Pádraig Ó Baoighill Tír is Teanga
Conradh na Gaeilge i nAlbain agus Aistí Eile
Pádraig Ó Baoighill
Bunaíodh Conradh na Gaeilge i nGlaschú sa bhliain 1895. Caibidil: (1) léacht a thug an t-údar do Chumann Merriman, Inis Díomáin, Co. an Chláir 2002. (2) Blianta tosaigh an Chonartha i nAlbain. (3) Alt ar Phádraig Mac Pháidín, uachtarán Comhaltas na Breataine Móire de Chonradh na Gaeilge. (4) Muintir na Gaeltacha agus an Chonraidh i nAlbain. (5) Ábhar imeachtaí na craoibhe go dtí an lá inniu. (6) Altanna bainteach le hAlbain.
Clúdach: Aindrias Ó Cathasaigh - 2017.03 - 168lgh - Deich Euro Dix Euro Ten Euro

 

Tiompán Tráthnóna le Cliodhna Cussen
Tiompán Tráthnóna
Cliodna Cussen
Bunaíodh na daoine atá sa scéal seo ar íomhánna a phéinteáladh ar fhallaí uaigheanna a dtángthas orthu i gCúige Shaanxi na Síne le 60 bliain anuas. Bhí na h-íomhánna fós chomh geal beo is a bhí 1400 bliain ó shin nuair a bhí Ríshliocht Tang i réim. Scéal grá é seo a bhain duais san aonad d'fhoghlaimeoirí fásta i nOireachtas na Gaeilge 2016. Tá roinnt de na h-íomhánna ársa san, atáirgthe sa leabhar freisin.
Clúdach: Valerie Seery - 2017.01 - 60lgh - seacht euro caoga cent sept euro cinquante cent seven euro fifty

 

 

 

 

 

 

 

Taoscadh an Tobair le Máire hOibicín Uí Eidhin
Taoscadh an Tobair
Máire hOibicín Uí Eidhin
Gréasán cumarsáide is ea teanga a bhaineann leis an bpobal a labhrann í. Is léir dá réir sin, gur contanam ama atá i mbeatha teanga; leanúnachas gan bhrisedh óna h-ailfe go dtína h-óiméige. Is amhlaigh mar atá sa cnuasach filíochta seo. Léiríotar tallann an bhfile, í ag tumadh níos doimhne i dtobar na cumadóireachta le filíocht sofaisticiúil, síolaithe ón dúchas aici, a chuir os ár gcomhair. Breis le 65 dán den saibhreas traidisiúnta.
Clúdach: Máire hOibicín Uí Eidhin - 2017.02 - 176lgh - ocht euro huit euro eight euro

 

Oighear le Doireann Ní Ghríofa Cbuasach filíochta
Oighear
Doireann Ní Ghríofa
Bailiúchán d'fhilíocht ag oscailt poll amhairc isteach i saol agus cúrsaí teaghlaigh. Nochtar dúinn sna dánta, lán na cuisneora, léarscáil sa ruga tinteáin, beartáin feola, glanadh an tseomra folctha agus boladh caifé na maidine. "Tá na dánta liriciúil agus scéaltacht in éineacht, agus thar aon ní eile, is pléisiúr dúinn iad a léamh," a deir an tUasal Alan Titley linn faoin saothar álainn seo. I gcuimhne Caitlín Maude...
Clúdach: Andrea Popovici - 2017.06 - 52lgh - Ocht Euro Huir Euro Eight Euro

 

 

 

 

 

 

 

Pádraig Mac Giolla le Mise Mac Giolla Colm Ó Snodaigh
Pádraig Mac Giolla Íosa
Mise Mac Giolla
Rogha de seachtó dánta Gaeilge a scríobh Pat le breis agus scór bliain anuas. Dánta greannmhar, eadrom, a thugann ardú anama don léitheoir. Tóg mar shampla: 'Paidir an Leanbh Ocrach' = " Cíoch! Cíoch eile!, Buíoch!, as le Dia!" , agus neart eile seoda filíochta súgrach mar é. Cad faoi 'Thar Imeall'
"Is breá liom an nóiméad
a imíonn feadóg,               as a aigne stáin
"
Clúdach: Steve Averill - 2016.36 - 80lgh - seacht euro caoga sept euro cinquante seven fifty A Bargain
Scéalta agus Filíocht ó na maidineacha caifé curtha i n-eagar ag Claire Lyons
Scéalta agus Filíocht
Claire Lyons
ó na Maidineacha Caifé. Tagann na scéalta agus an fhilíocht san fhoilseachán seo ó chosmhuintir na Gaeilge, iadsan a fhreastalaíonn ar ciorcail cómhrá - maidineacha caifé nó rang Gaeilge mar bhall nó mar mhúinteoir nó stiúrthóir. Tá ábhar ilghnéitheach idir na clúdaigh seo ag léiriú go bhfuil bua na scéalaíochta agus na filíochta go smoir sna Gaeil mar a bhí riamh.
Clúdach: Valerie Seery - 2017.09 - 104lgh - seacht euro caoga cent sept euro cinquante cent seven euro fifty

 

 

 

 

 

 

Tá fearadh na fáilte romhat chuig seoladh an leabhar seo sa Snug, An tSráid Nua, Na Sceirí, Contae Bhaile Átha Cliath. Dé Sathairn, 25ú Feabhra ag a 6:30in. Seán Ó Coileáin a bheidh mar fear a' tí...

 

Dún Chaoin, Oscail an Scoil ! le Colm Ó Snodaigh Scoil Dhún Chaoin
Dún Chaoin Oscail an Scoil!
Colm Ó Snodaigh
Scéal scoil Dhún Chaoin agus iadsan uilig a bhí bainteach leis fadó fadó.
Clúdach: Ronan Hayes - 2017.11 - 224lgh - Cúigdéag Euro Quinze Euroi Fifteen Euro
Leabhar na nAistir le Mícheál Ó hAodha
Leabhar na nAistear
Mícheál Ó hAodha
Ní h-aon geocach é an bh-file seo. Baineann an t-údar leis na mbaird uasail. Is aige atá ceard na bhfilíochta mar is léir ó na dánta is úire uaidh anseo. Dánta macnamhacha a chíorann mothúcháin na nGael ar imirce.                 Dán Eile
             b'in a dúirt sí
             mura ndéanann tú dán fúthu
             déanfaidh tú dearmad orthu

Clúdach: A - 2017.10 - 36lgh - Ocht Euro Huir Euro Eight Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Siopa Leabhar Celtic Bookshop Irish Books Irish Bookshop Irish Bookstore Siopa Leabhar Gaeilge Irish Books Livre Irlandais Libero d'Irlanda Leabhar i nGaeilge
Cárta Creidmheasa?
Clic ar An Siopa Leabhar

Credit Card Order Form
Click the Image Below

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


COISCÉIM CHUN TOSAIGH !

 

 

 

GACH CEARTA Á CHOSAINT. NÍL CEAD AON CHUID DEN FHOILSEACHÁN SEO A ATÁIRGEADH, A CHUR I GCOMHAD ATHFHÁLA, NÁ A THARCHUR AR AON MHODH NÁ SLÍ, BÍODH SIN LEICTREONACH, MEICNIÚL, BUNAITHE AR FHÓTACHÓPEÁIL, AR THAIFEADADH NÓ EILE, GAN CEAD A FHÁIL ROIMH RÉ ÓN FHOILSITHEOIR NÓ ÓN tÚDAR.
ALL RIGHTS PROTECTED

Eolas faoi imeachtaí Choiscéim - Seoltaí Leabhair - Leabhair Nua - Seol e-phost chuig: leabhairgaeilge [a] eircom.net

Féilire 2017 Calendar 2017 Feilire 2017 Calendar

  
BÍ AR AN EOLAS ! BÍ AR ANLIOSTA !

 

 

SUÍOMH    SNÁTHA    0879460075    TEANGANAGAEILGE[a]VODAFONE.IE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUÍOMH    SNÁTHA    0879460075    TEANGANAGAEILGE[a]VODAFONE.IE

 

 

This link kills spam