1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Baile

 

Nós Mag
2019 Logo 2020 Dhá Mhíle agus fiche

 

 

 

Coiscéim Logo Dearg
" Úrscéalta - Gearrscéalta - Filíocht - Prós "

 

 

 

 

Ón Taobh Istigh
Jake Mac Siacais
Tagann daoine chun aibíochta go h-óg i n-am an ghátar, is amhlaidh a bhí le Jake le linn Na Trioblóidí. Bhíodh eagla ar ógánaigh an cheantair roimh an RUC agus na B-specials. Aois 10, chuaigh sé isteach sna Fianna. Faoin am a bhí sé 14, bhí a óige sciobtha ar shiúil. "Stócach óg gan todhchaí ina cheann ach príosún nó bás." Chaith sé ocht Nollaig sna Blocanna-H agus sa 'Chrum'. Seo mion chur síos ar an tsaol sa phríosún. Is duine dá am é Jake a mhúnlaigh an coimhlint i 1969.
Clúdach: - 2020.05 - 164lgh - Deich Euro Dix Euro Ten Euro
Ón Taobh Istigh le Jake Mac Siacais

 

Réabhlóideach ....
Colette Nic Aodha
Leabhar filíochta. Saothar breá fileata ina bhfuil breis le dhá scór dán a d'eascair as tobar na smaointe agus sruth an liriceora. Sa cnuasach Réabhlóideach tá an t-údar ag féachaint siar ar na daoine a bhí tábhachtach di le linn a h-óige, na carachtair a bhuail sí leo thar na mblianta agus a thugann sí ómós dóibh sa leabhar seo.
Clúdach: Colette Nic Aodha - 2020.07 - 60lgh -
seacht euro caoga cent sept euro cinquante cent seven euro fifty

 

 

 

 

 

 

Beatha Phi
Yann Martel
Úrscéal. Rugadh Yann Martel sa Spáinn i 1963 do Cheanadaigh Fhrancacha. Clasaiceach i litríocht an domhain is ea Beatha Phi. Bronnadh an duais Man Booker air i 2002 chomh maith le gradaim eile. Rinneadh scannán de a bhain ceithre Oscar, agus tá sé aistrithe i mbreis agus daichead teanga. Seo anois an úrscéal claiseacach i nGaeilge, aistrithe go díograsach ag Risteard Mac Annraoi.
Clúdach le: Brian Maguire - 2020.13 - 304lgh - Cúig Déag Euro Quinze Euro Fifteen Euro
Beatha Phi le Yann Martel Úrscéal aistrithe ag Risteard Mac Annraoi
Dánta le Friederich Holderlin aistrithe ag Isobel Ní Riain
Dánta
le Freidrich Hölderlin
Dánta cáiliúla le Freidrich Hölderlin atá aistrithe ag Isobel Ní Riain ón nGearmáinise go dtí an Ghaeilge sa leabhair seo. Na leaganacha Gearmáinise san áireamh. Ba file fíor-thábhachtach é Freidrich Hölderlin (1770-1884). Táimid faoi chomaoin ag an Deutsches Literaturarchiv Marbach as cead a thabhairt dúinn an íomhá clúdaigh a úsáid. Franz Karl Hiemer (1768-1822) a rinne an bunphictiúir. Portráid de Friedrich Hölderlin é féin atá ann.
Clúdach: Portráid údar le Franz Karl Hiemer - 2020.12 - 63lgh - seacht euro caoga cent sept euro cinquante cent seven euro fifty

 

 

 

 

 

 

 

 

Caipín an tSonais le Nuala Reilly Cnuasach dánta Gaeilge
Caipín an tSonais
Nuala Reilly
Cnuasach filíochta. Dánta cuimhneachán meabhrach meidhreach le cheirdne ionraic an t-údar. Duanta taitneamhach duanach ag moladh ár nodairí léannta agus cairde cáiliúla eile. Liodán, Terezin, Mo Ghiolla Mear, Duan Molta i gcuimhne Aodh Mac Eoin agus neart dánta eile a labhrann go cineálta ach a chroitheann an léitheoir lena chineáltas agus a stuaim.
Clúdach: Elizabeth Lamont 2019 - 2020.09 - 32lgh - seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty
Greamanna Fáis le Isobel Ní Riain
Greamanna Fáis
Isobel Ní Riain
Úrscéal faoi cailín óg grámhar atá ag dul i ngleic le dúshláin agus cúraimí an tsaoil atá roimpi. Seo a scéal agus í ag fás aníos. Óna óige mar ghirseach i scriorta polka dot. Na turais chuig na h-ospidéil de bharr tinneas cinn. A céad grá, na fir eile ina saol, agus an spraoi sna clubanna oíche. Am ag freastal ar an ollscoil di agus a seal ina cónaí sa Ghaeltacht agus thar lear. Gearrscéal beo bríomhar atá an-so-léite agus suimiúil.
Clúdach: Isobel Ni Riain - 2020.08 - 102lgh - seacht euro caoga cent sept euro cinquante cent seven euro fifty
Barr Top Haut suas up BARR

 

 

Féilire Gaeilge na bhFilí 2019 Caledar Feilire Gaeilge 2019 Gaelic Poetry Calender

 

 

 

 

 

 

Dánta Póca le Julie Breathnach-Banwait Cnuasach filíochta Gaelic Poetry from Australia
Dánta Póca
Julie Breathnach-Banwait
Filíocht chróga fhaoistiniúil ina bhfuil meascán breá ábhair agus téamaí le h-aithint sna 45 dán seo. Tá ard moladh ag dul don file as an dua atá caite aici ag saothrú na dánta a phléann le h-ábhair nach furasta labhairt futhú. Is ó Ghaeltacht Chonamara an údar agus í lonnaithe san Astráil le fada anois.
Clúdach: Bernie Joyce - 2020.17 - 62lgh - seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty
An Scríbhneoireacht agus Cruthú na Féiniúlachta le Isobel Ní Riain
An Scríbhneoireacht & Cruthú na Féiniúlachta
Isobel Ní Riain
Tá an duine aonair níos tábhachtaí ná riamh i saol sóisialta an lae inniu. Ní thagann muid ar an saol le féiniúlacht réamh-ordaithe. Bíonn orainn ár bhféiniúlacht a chruthú arís agus arís eile. Leagtar an iomarca béime ar thábhacht na h-indibhidiúlachta, éiríonn daoine ró-dhírithe orthu féin beag beann ar dhaoine eile. Sa leabhar seo dírítear isteach ar an scríbhneoireacht chruthaitheach le iniúcadh ar an réimse eiticiúil-eiseach agus an nasc le réimsí aeistéitiúil.
Clúdach: Valerie Seery - 2020.04 - 102lgh -
Deich Euro Dix Euro Ten EuroCrua Cúigdéag Euro Quinze Euro Fifteen Euro
Barr Top Haut suas up BARR

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatwa le Proinsias Mac a' Bhaird
Fatwa
Proinsias Mac a' Bhaird
Úrscéal éachtrúil a bhuaigh an dara duais sa chomórtas Úrscéal Ficsean i gComórtas Liteartha an Oireachtais don Scríbhneoir Fásta.
Clúdach: - 2020. - 210lgh - seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty

 

 

 

 

 

 

 

 

Dréachta Chrích Fódla II 2
Dréachta Chrích Fódla 2
Pádraig Ó Cíobháin
Imleabhar a dó. arna chur i láthair ag Ruairí Ó hUiginn.
Clúdach: Trá Chloichir le Tomás L. Ó Murchú - 2020. - 310lgh
bog =
Cúig Déag Euro Quinze Euro Fifteen Euro
crua = Fiche Euro, Vingt Euro, Twenty Euro
Carraig Aonair le Liam Prut Aistí Naomh JohnHenry Newman
Carraig Aonair
Liam Prút
Aistí faoin naomh John Henry Newman. .
Clúdach: Siobhán Prút - 2020.19 - 70lgh - seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty

 

 

 

 

 

Páistí an Chinn Chaoch le Pádraig Mac a' Ghoill leagan Gaeilge le Mícheál Mac Giolla Easpuic
Páistí an Chinn Chaoch
Pádraig Mac a' Ghoill
"Sna leathanaigh anseo tá iarracht déanta agam scéal an náibhí a inse: an cineál saoil a chaitheann sé, na dainséir ina mbíonn sé, & mar a bhíonn a bhás go minic. Tá mórán den scéal bunaithe ar daoine a raibh aithne agam orthu. Is gnáth-dhaoine iad Seòsamh an Mhuilscín & Dónall Rua, agus casadh orm iad ar oibreacha dainséartha nó i dtithe bréana aíochta... caithfear a rá gur tháinig mé tríd na h-eachtraí uile atá scríofa anseo, beagnach". An tÚdar, Ean. 1914. Eag: Mícheál Mac Giolla Easpuic
Clúdach: Bun an Easa le Plunkett Smith - 2020.20 - 310lgh Cúig Déag Euro Quinze Euro Fifteen Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochóg na Luchóg le Pádraig Mac a' Ghoill Curtha i n-eagar ag Mícheál Mac Giolla Easpuig
Prochóg na Luchóg
Pádraig Mac a' Ghoill
Tá teach aíochta do mhná i nGlascú ar a dtugtar 'Prochóg na Luchóg'. Is féidir leis an siúlóir lóistín a fháil ar chúpla pingin, agus ní chuirtear aon bhean ó dhoras. Scéal tragóideach Nóra Ni Riain, rinne sí peaca, rinne sí iarracht a bheith ina máthair, gearradh ón saol mór í agus caitheadh i bProchóg na Luchóg í. Scéal na n-imirceach agus na náibhithe ag deireadh na naoú h-aoise déag. Eag: Mícheál Mac Giolla Easpuic.
Clúdach: Plunkett Smith - 2020.21 - 274lgh Cúig Déag Euro Quinze Euro Fifteen Euro

 

Féilire 2021 Calender
Féilire 2021
Cliodna Cussen
Féilire na bliana seo chugainn. Filíocht 'na theannta de chuid: Paidí Mhéime Ó Súilleabháin, Nuala Reilly, Séamus Ó hUltacháin, Declan Collinge, Máire Ni Bhriain, Colette Nic Aodha, Derry Ó Sullivan. Dánta ag comóradh agus ceiliúradh an nádúr, agus a féiríní séasúrach, Maisithe le grianghranna de radhairc mara siar an Atlantaigh Fhiáin. .
Clúdach: C. Ó Snodaigh - 2020.16 - 14lgh - seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty

 

 

 

 

 

 

 

Barr Top Haut suas up BARR
IDEO Locator le Dubhán Ó Longáin cnuasach filíochta
IDEO Locator
Dubhán Ó Longáin
Saothar filíochta. Dánta nua-aimsire atá, aisteach, borb, croíúil, gonta, grámhar agus uaigneach. Measc sin le greann íorónach i bhfostú sna dánta céanna agus is mar thoradh ar sin tá IDEO (mar an gcéanna bun os cionn). Dánta ar cúrsaí grá is collaíochta is drúise féin, cúrsaí creidimh is gaoil, saol na tuaithe agus mar sin, i bhfriotal atá simplí, soiléir agus nádúrtha; na véarsaí i línte gearra.
Clúdach: Guzmán Barquin - 2020.25 - 64lgh - seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty

 

thángamar chonaiceamar cosamar le Ansreas Vogel filíocht
thángamar - chonaiceamar - cosamar
Andreas Vogel
Sa leabhar seo, i mbeagán focal, tá dánfhocail, dánta cáinteacha, stuacacha agus buacacha, agus iarsmaí ón ársaíocht - iarsmaí d'fhilíocht Archilochos na sean-Ghréige. Filíocht maranach agus brionglóideach. Saothar cliste bríomhar, greannmhar ag léiriú an t-údar ar barr réime. Mar a deir líne sa leabhar: "dá bhfeicfeá na focail do chealaigh mé" .
Clúdach: Thomas Vogel - 2020.23 - 102lgh - seacht euro caoga cent sept euro cinquante cent seven euro fifty

 

 

 

 

Tuairisc.ie Tuairisc ponc ie Nuachtán Laethúil Gaeilge na hÉireann Blag Gaelach Gaelic Blog Irish Blog Irish Language blog Blag aeilge Nuacht Irish News Gaelic News Litríocht Portráidí na nÚdar Gaeilge Feasta Iris míosúil na Gaeilge Comhar Iris Comhar MagazineAn tUltach Iris míosúil Chúige Uladh
Cárta Creidmheasa?
Clic ar An Siopa Leabhar

Credit Card Order Form
Click the Image Below

 

 

An Siopa Leabhar Celtic Bookshop Irish Books Irish Bookshop Irish Bookstore Siopa Leabhar Gaeilge Irish Books Livre Irlandais Libero d'Irlanda Leabhar i nGaeilge

 

 

An Crith Beo le Oilibhéar Ó Croiligh
An Crith Beo
Oilibhéar Ó Croiligh
Scríbhneoireacht Sheosaimh Mhc Grianna. Staidéar ar an phróiséas liteartha fara scríbhneoir de chuid na h-athbheochana. Ba chuid de ré na h-athbheochana é Seosamh Mac Grianna, agus chuaigh spiorad na h-athbheochana i bhfeidhm air. Cuirtear cuid de na ceisteanna bunúsacha sa leabhar seo, déantar leagan amach an talamh a fhiosrú, le gur féidir le daoine eile dul á thocailt.
Clúdach: Sonya Duffy iPrint Doire - 2020.11 - 122lgh - seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty

 

Dallamullóg le Eoghan Ua Conaill úrscéal
Dallamullóg
Eoghan Ua Conaill
S
Clúdach: Eoghan Ua Conaill - 2020.14 - 233lgh - Deich Euro Dix Euro A Tenner only

 

 

 

 

 

 

 

 

An Meisias Deireanach le Peter Wessel Zapffe leagan Gaeilge le Tomás Mac Síomóin
An Meisias Deireanach
Peter Wessel Zapffe
The Last Messiah aistrithe go Gaeilge ag Tomás Mac Síomóin .
Clúdach: Karen Dietrich - 2020.27 - 102lgh - seacht euro caoga cent sept euro cinquante cent seven euro fifty

 

 

 

Dánta gan Baile i.e. Kodutud Luuletused le Ilmar Lehtpere Cnuasach dánta Leaganacha Gaeilge le Aogán Ó Muircheartaigh
Dánta gan Baile
Ilmar Lehtpere
Kodutud Luuletused. Filíocht ón Eastóinis aistrithe go Gaeilge ag Aogán Ó Muircheartaigh.
Clúdach: le Colm Ó Snodaigh - 2020.26 -47lgh - seacht euro caoga sept euro cinguante seven euro fifty

 

 

 

Fiadhúlra ileán an Bhulla le Proinsias Mac an Bheatha agus Seán Ó Coileáin
Fiadhúlra Oileán an Bhulla
Proinsias Mac an Bheatha - Seán Ó Coileáin
Is áis an-tábhachtach é Oileán an Bhulla do phobal Bhaile Átha Cliath, agus bíonn na mílte daoine ag tabhairt cuairt air gach lá. 5km ar fad agus 1km ar leithead - thosaigh forbairt ar an oileán i 1825. Tá dúlra fairsing mar nádúr ann agus é go léir curtha os ár gcomhair sa leabhar álainn seo. Tá na leathanaigh maisithe go gleoite le líon mór grianghrafanna daite d'ard caighdeán ag léiriú dathúlacht an fiadhúlra..
Clúdach: Magairlín Beacach - 2020.28 - 48lgh - seacht euro caoga cent sept euro cinquante cent seven euro fifty
Barr Top Haut suas up BARR

 

 

Meascra ón Aer le Marcus Mac Conghail
Meascra ón Aer
Eag: Marcus Mac Conghail
Tagann ábhar an leabhair seo ón sraith cláir ar Raidio na Gaeltachta dar teideal Meascra - clár raidio a thug ardán don nua-scríbhneoireach Gaeilge a craoladh ó Meitheamh go Lúnasa 2019. Scríbhneoirí úra agus aitheanta agus an iliomad ábhar gcíoradh acu. Msh. athrú aeráide, sláinte corp is intinne, ealáin, feimineachas, creidimh, peataí, ceol, ailtireacht, polaitíocht, srl.
Clúdach: Colm Ó Snodaigh - 2020.22 - 164lgh - Deich Euro Dix Euro Ten Euro

 

 

 

 

 

 

Is deacair an drochrud a mharú le Colm Mac Confhaola
Is Deacair an Drochrud a Mharú
Colm Mac Confhaola
"Bhí meitheal bheag scabhtála de chuid Rí Liam Oráiste ag gluaiseacht go ciúin trí choill agus iad ag filleadh ar ais ar a gcampa leis an scéal go raibh reisimint Rí Louis ag tógáil campa i bhfoisceacht deich míle díobh .... "
Clúdach: Valerie Seery - 2020.22 - 400lgh - Dódhéag Euro agus Caoga cent Douze Euro Cinquante Twelve Euro and fifty cent

 

 

 

 

 

 

An tAonarán le Mícheál Ó Laoghaire
An tAonarán
Mícheál Ó Laoghaire
Anois cuireann An tAonarán ceann ar an triológ. .
Clúdach: St. John's, Antigua - 2020.29 - 102lgh -
Dódhéag Euro agus Caoga cent Douze Euro Cinquante Twelve Euro and fifty cent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadhnaíocht Aistí ar Mháirtín Ó Cadhain le Aindrias Ó Cathasaigh
Cadhnaíocht
Aindrias Ó Cathasaigh
Aistí ar Mháirtín Ó Cadhain.
Clúdach: Aindrias Ó Cathasaigh - 2020.22 - 224gh - Dódhéag Euro agus Caoga cent Douze Euro Cinquante Twelve Euro and fifty cent
Rogha Saothar Friedrich Engels le Aindrias Ó Cathasaigh
Rogha Saothar
Friedrich Engels
Leagan Gaeilge le Aindrias Ó Cathasaigh
Clúdach: Aindrias Ó Cathasaigh- 2020.30 - 233lgh - Deich Euro Dix Euro A Tenner only

 

 

 

 

 

 

 

 

Aistir an aibítir le Rossa Ó Snodaigh
Aistir ar an Aibítir
Rossa Ó Snodaigh
Leabhar do leanaí idir 6 go 11 bliana le rannta agus duainíní ina dtéann gasúir go tíortha éagsúla le rudaí uathúla a dhéanamh iontu. Tá an ceol a cumadh don leabhar bunaithe ar cheol dúchasach na tíortha sin. Bainfidh páistí an-spraoi as a bheith ag déanamh iarracht na rannta a rá iad féin.
Clúdach: Wayne O Connor- 2020.22 - 64lgh - Deich Euro Dix Euro Ten Euro

 

 

 

 

 

 

 

Barr Top Haut suas up BARR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This link kills spam