1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Baile

 

 

Féilire2023Calendar Feilire2023Calendre
2023 logo Coiscéim

 

 

 

" Úrscéalta - Gearrscéalta - Filíocht - Prós "

 

Scór a Ceathair le Pádraig Ó Snodaigh Cbnuasach Gearrscélta

Scór a Ceathair
Pádraig Ó Snodaigh
Cnuasach gearrscéalta .
- 2023.02 - 154lgh -
ocht euro

 

Bean Róin le Eibhlís Carcione

Bean Róin
Eibhlís Carcione
Cnuasach de breis is 50 dán. Filíocht eachtrúil, físiúil, tragóideach, trom, meidhreach, taibhsiúil, dúlionnach. A scéal féin i ngach dán. Filíocht shuntasach na mná feasa.
- 2023.04 - 130lgh - Ocht Euro Caoga Cent Huit Euro Cinquante Cent Eight Euro Fifty, probably a tenner to the brits

 

 

 

 

 

 

 

 

Macallaí Cillín le Eoghan 'Gino' Mac Cormaic
Macallaí Cillín
Eoghan Mac Cormaic
Cuimhní crua agus eagair ar na nótaí a bhreac sé síos ar pháipéir leithreas le smugláil amach as príosún na blocanna H..
- 2023.03 - 230lgh - naoi euro neuf euro nine euro

 

Marbhán Thíos Fúm le Jake Mac Siacais
Marbhán Thíos Fúm
Jake Mac Siacais
.
- 2023.01 - 154lgh -
Dódhéag Euro agus Caoga cent Douze Euro et cinquante cents
Breis Eolais Clic ar an gClúdach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mo Ghaiscí Chugam Féin le Paidhric Ó Finneadha
Mo Ghaiscí Chugam Féin
Pádhraic Ó Finneadha
C .
- 2023.06 - 154lgh -
ocht euro

 

 

Cumar an dá shruth le Annette Byrne
Cumar an dá shruth
Annette Byrne
..
- 2023.05 - 230lgh - Fiche Euro Vingt Euro twenty Euro

 

 

 

 

 

 

Barr Top Haut suas up BARR

 

Fómhar na nDeor le Pádraig Ó Snodaigh
Fómhar na nDeor
Pádraig Ó Snodaigh
Cnuasach filíochta scríofa sa bhFómhar ...
- 2023.22 - 130lgh - Seacht Euro Caoga Cent - Seven Euro Fifty Cent

 

Cultúr na Cuimhne sa Ghearmáin WW2
Cultúr na Cuimhne sa Ghearmáin
Sylvia Bledow
Cultúr na Cuimhne sa Ghearmáin ón dara cogadh domhanda go dtí an lá atá inniu ann..
- 2023.19 - 154lgh -
Deich Euro - Dix Euro - Ten Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

Niall Mhícheál Seanchaí as Rann na Feirste le Pádraig Ó Baoighill agus Mícheál Ó Domhnaill
Niall Mhícheáil - Seanchaí as Rann na Feirste
Pádraig Ó Baoighill & Mícheál Ó Domhnaill
Seo scéal Niall Mhícheáil Ó Dubhthaigh. Sa chuntas seo ar shaoil Niall Mhícheáil, faigheann muid léargas ar leith ar an chineál saoil a bhí ag duine dár muintir a chuaigh i mbun oibre thall i nAlbain san aois seo chaite idir na blianta 1914 go 1970. Tá altanna anseo a bhaineann leis an tréimhse sin a bhí i gcló san iris An tUltach sa bhliain 1994 móide neart sean grianghrafanna.
- 2023.05 - 230lgh - Cúigdéag Euro Cúig Euro Déag Quinze euro fifteen euro

 

 

Dánta le Rose Auslander. aistrithe ag Isobel Ní Riain German Irish Poetry
Dánta le Rose Auslander
Aist: Isobel Ní Riain
Cuasach dánta doimhin cuimhnitheach smaointeach.
- 2023.24 - 154lgh -
ocht euro

 

 

 

 

 

 

An Tríú hInsint Mícheál Ó Laoghaire
An 3ú hInsint
Mícheál Ó Laoghaire
Úrscéal an-eachtrúil..
- 2023.21 - 354lgh -
Fiche Cúig Euro Vingt Cinq Euro Twenty Five Euro

 

Seán Ó Conaill as Droimineach. Cuimhní Cairde, Liam Prút
Seán Ó Conaill as Droimineach
Eag: Liam Prút
Cuimhní ar Sheán Ó Conaill óna chairde atá sa leabhrán seo anuas ar chuimhní cinn an eagarthóra ar a shaol gairmiúil i rith tréimhse 10 mbliana i Rannóg an Aistriúcháin. Cuimhní - Cathal Póitéir, Ruaidhrí Ó Báille, Declan Collinge, Seán Ó Curraoin, Máire Ní Chanainn, Anna Heussaff, Ciarán Ó Finneadha, Pádraig Ó Snodaigh, Máire Breatnach, cairde ...
- 2023.16 - 130lgh - ocht euro

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuntas le Andreas Vogel
Cuntas
Andreas Vogel
Dánta úire.
- 2023.18 - 74lgh - ocht euro
Triúr ar Chlé le Aindrias Ó Cathasaigh
Triúr ar Chlé
Aindrias Ó Cathasaigh
Liam P. Ó Riain as Tiobraid Árain (1867-1942). Peadar Ó Maicín as Baile Átha Cliath (1878-1916) Mícheál Ó Maoláin as Árainn (1881-1956). Cuir síos ar thriúir sóisialaithe a bhí thuas sa chéad leath den fhichiú céad agus a bhain leas as an nGaeilge leis an cúis a chuir chinn cinn. Bhain a gcuid oibre le h-athbheochan na litríochta, saoirse náisiún na hÉireann, gluaiseacht na teanga, na gceardchumann
- 2023.2 - 342lgh -
Fiche euro twenty euro vingt euro

 

 

 

 

 

 

 

Scór 5 Pádraig Ó Snodaigh
Scór 5
Pádraig Ó Snodaigh
an cúigiú cnuasach gearrscéalta.
- 2023.31- 80lgh -
ocht euro
Barr Top Haut suas up BARR

 

Ceiliúradh an Bhlaoscaoid 25
Ceiliúradh an Bhlascaoid 25
Eag: Tomás L. Ó Murchú
30 bliain i nIonad an Bhlascaoid agus i gCorca Dhuibhne. 'súil siar agus súil romhainn' . Bunú is Fás na Fondúireachta 1985-2023 - Mícheál Ó Cinnéide. Athshamhlú Ionad an Bhlascaoid 2019-22 - Lorcán Ó Cinnéide. Re-imagining The Blasket Centre 2019-20 - Ewan McCarthy. Auguisín 1 - Peig: An dírbheathaisnéis a Dhíchoilínigh Córas Oideachais na hÉireann? - Laoise Ní Cheallaigh
- 2023.26 - 80lgh - ocht euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scéalta Sealgaire